Daf - Architecten

menu

projectenlijst chronologisch

DaF-architecten laat zich bij elk project inspireren door de plek

projectenlijst chronologisch

Jaar Projectcode Projectomschrijving
2023
MOE

Verbouwing en renovatie van woning en boerderij tot vergaderlocatie en landwinkel

2023
STE

Verbouwing 3 woningen Steenwijk

2023
SPW

Stads park West, Rotterdam

2023
POT

Opwaarderen entree Blaaktoren "Het Potlood" In opdracht van de VVE en Woonstad

2023
RIJK

Verbouwen Apotheek Rijkerswoerd, Arnhem

2023
ZIT

Materialen inventarisatie ten behoeve van hergebruik, van Parkeergarage Zilveren Toren. In opdracht van de gemeente Den Haag

2023
PICA

Tentoonstelling "Picasso magisch keramist", Royal Delft Museum

2023
MAR

Herinrichtingsplan voorplein, Jacob Maris school Rotterdam

2022
NOA

Polderpad
Realisatie van struinpadbruggen, Polderpadhekken en diverse verblijfsplekken in de polder Schieveen, de Schiebroeksepolder en de Zuidpolder. In het kader van de recreatieve en natuurverbinding Polderpad. In opdracht van de gemeentes Rotterdam en Lansingerland en samen met Natuurmonumenten, STANG en stadsdichter Anne Vegter.

2022
FHA

De romantische limes, tentoonstellingspaviljoen en landschappelijke accenten ter visualisatie van de Romeinse stad Forum Hadriani (UNESCO werelderfgoed) in het 19de eeuwse park Aerentsburgh Hoekenburg te Voorburg. In opdracht van Museum Swaensteyn en gemeente Leidschendam-Voorburg. Met bijdragen van de provincie Zuid-Holland, de Nederlandse Limessamenwerking.

2022
ROD

Wachtruimte en fietsenstallingen in de kader van de vergroening en herinrichting van station Rodenrijs. In opdracht van de gemeente Lansingerland.

2022
ROL

Ontwerp brugwachtershuisje voor de rolbrug over de Schie.
Meervoudige opdracht, gewonnen

2022
LOO

verbouwing apotheek Loovelden

2022
TEMV

Verbouwing en renovatie bijeenkomstruimte op Landgoed de Tempel, Rotterdam, in opdracht van Natuurmonumenten

2022
HOE

Analyse en contourenplan Hoenderloo

2022
WOOB

Opwaarderingsplan voor de openbare ruimte van het gebied rond "De Boogjes", Rotterdam
In opdracht van Woonstad

2022
OND

Onderzoek naar het samenvoegen van 6 appartementen tot 3 grotere appartementen, Charlois, Rotterdam
In opdracht van de gemeente Rotterdam

2021
MAL

verbouwing medisch centrum Malvert

2021
TEM

Expositie Beelden Landgoed de Tempel, Rotterdam

2021
S&R

Dakopbouw voor particuliere opdrachtgevers Virulyplein, Rotterdam

2021
M&S

Dakopbouw voor particuliere opdrachtgevers Beukelsdijk, Rotterdam

2021
ANGG

Uitbreiding Medisch centrum Polseweg, Huissen met ruimte voor fysiotherapie, psychologie, podotherapie en verloskunde opgeleverd in 2023

2021
GIE

Verbouwing woonboerderij in Giethoorn

2020
KOE

de Koeienstal
Verbouwing van aardappelschuur tot koeienstal met horeca en vergaderruimten
Opgeleverd in 2022

2020
J&E

Dakopbouw voor particuliere opdrachtgevers Beukelsdijk, Rotterdam

2021
WOOG

Esthetische en functionele renovatie en van de karakteristieke jaren zeventig woningbouw van Ben Hoek aan de Goevernestraat te Rotterdam. In opdracht van Woonstad Rotterdam.

2020
BEMM

Gezondheidscentrum de Houtakker
Verzamelgebouw van 1200m2 met apotheek, huisartsen, fysiotherapie en andere gezondheidsdiensten aan de rand van Bemmel. Opgeleverd in 2022

2020
BOV

Verbouwing van stal en woonhuis tot 2 woonhuizen aan de Oude Bovendijk in Rotterdam. Opgeleverd in 2022

2020
Tiny-P

Tiny house in Almere Oosterwold inclusief verkavelingsplan. Opgeleverd in 2022

2020
Tiny-C

Twee tiny houses in Almere Oosterwold op basis van 2 zeecontainers. Inclusief verkavelingsplan en schuur, opgeleverd in 2022

2019
HEZ

Verbouwing van een Apotheek in Heeze opgeleverd in 2020

2019
BEL

Bostheater Belvedère
Meervoudige opdracht voor een uitkijktoren en verblijfsplek op de plek van de historische belvedère in het wandelbos Groenendaal te Heemstede. In opdracht van de gemeente Heemstede.

2019
ZKV

Kerkenvisie Zaanstreek
In opdracht van Gemeentes Zaanstad en Wormer, de Rijksbouwmeester en RCE / toekomst religieus erfgoed

2019
KET

Ontwikkelvisie voor erfgoed en recreatie en uitvoering van de waterpicknick en het struinpad onder het spoor in weidevogelgebied Noord-Ketel. In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten.

2019
EEN

Verbouwing Bureau Eendracht, met café Heilige Boontjes, kantoren en een Bed & Breakfast Opgeleverd in 2019

2019
OUD

Streefbeeld voor de vesting Oudewater, veldonderzoek, workshops en ontwerp voor het herstemmen en activeren van de remlichten van de vesting en het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie in Oudewater. In opdracht van de provincie Utrecht en de gemeente Oudewater.

2019
WLB

Visie Entreegebied en entreegebouw Waterloopbos, in samenwerking met RED Scape meervoudige opdracht

2018
OHW

Verkenning voor 10 kansrijke projecten voor de Oude Hollandse Waterlinie

2018
BEV

Opwaardering onderdoorgang onder woningen in Beverwaard.
In opdracht van Woonstad

2018
HBB

Entreegebouw Outdoor Valley Opgeleverd in 2019

2018
NOA

Polderpad
Realisatie van struinpadbruggen, Polderpadhekken en verblijfsplekken in de Zuidpolder, Landsingerland. In het kader van de recreatieve en natuurverbinding Polderpad. In opdracht van de gemeentes Rotterdam en Lansingerland en samen met Natuurmonumenten, STANG en de historische vereniging Berkel en Rodenrijs.

2018
MAO

Belevenisboerderij Schieveen
Erfinrichting en herbestemming van de koeienstal tot publieksruimte samen met vrijwilligers Yokolo en Aardrijk. In opdracht van vereniging Natuurmonumenten.

2017
QUI

Kleurstudie en opwaardering van Quispelblok, Rotterdam.
In opdracht van Woonstad

2017
BRA

Kleurstudie buitengevels Brancopark, Rotterdam.
In opdracht van Woonstad

2017
MCJ

Verbouwing en optopping Medisch centrum Jacobslaan, Nijmegen opgeleverd in 2019

2017
TINY-A

Energieneutraal tiny A-frame house in Almere, opgeleverd in 2018

2017
TEU

dorpsvisie Teuge

2016
LIM

Interpretatiekader Romeinse Limes in Nederland
Onderzoek en publicatie aan de hand van inventarisaties, workshops, gesprekken en locatiebezoek samen met Tom Hazenberg, Anelies Koster, Freek Hasselaar en Nigel Mills. IN opdracht van de Nederlandse Limessamenwerking en de stichting Romeinse Limes Nederland.

2016
ACK

Inrichtingselementen voor het interieur en exterieur voor de monumentale boerderij Ackerdijk samen met Bakker-Laurant en meubelmakerij Tuska. In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten.

2015
NOA

Melkschuur
Programmering en herontwerp een oude melkschuur en zijn omgeving tot infocentrum en vrijwilligersruimte van Natuurmonumenten in de Zuidpolder. Onderdeel van de belevenisverbinding Noordas. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. In samenwerking met Natuurmonumenten, Yocolo en Biotoop.

2015
HUI

Verbouwing voormalig bankgebouw tot medisch centrum

2015
DOR

Voorstudie voor herontwikkeling gemeentelijk monument, Dordrecht

2015
LIM

Quickscan en keynote presentatie betreffende de publiekspresentatie van de Romeinse Limes in Nederland. In opdracht van het college van rijksadviseurs in het kader van de werelderfgoednominatie van de Neder-Germaanse Limes.

2015
BAD

Koetshuis
Verbouw van het rijksmonumentale koetshuis van de familie Hoboken tot kleinschalige horeca en twee woningen. Het Park, Rotterdam

2014
ZEBRA

Ontwerp tentoonstellingsruimte van kindermuseum Villa Zebra

2014
HBB

Studie inpassing kanocentrum, Hoge Bergse bos, Rotterdam

2014
VED

Vormgeving Vedute tentoonstelling “THINKING (out of) THE BOX” in Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht

2014
CON

Verbouw cultureel centrum Concordia, Enschede opgeleverd 2015

2014
DOO

Verbouw sacristie tot apotheek, Doornenburg

2014
BEM

Interieur apotheek, Bemmel

2013
ANG

Nieuwbouw medisch centrum, Huissen

2013
BLO

Onderzoek naar fysieke kwaliteitsverbeteringen van de wijk Bloemhof in Rotterdam

2013
V2C

Craddle to craddle visie op beleving en visualisatie van de archeologie en het erfgoed binnen de grootschalige ontwikkeling van het Kazerneterrein in Venlo. In opdracht van de gemeente Venlo en in samenwerking met Marc Erfgoed Adviseurs en Kirsten van den Berg RO-advies

2013
GIT

Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester voor de herinrichting, beschermingsconstructie en publieksontsluiting van de archeologische site Sint-Gitterdal Landen, 2e prijs. In samenwerking met Marc Erfgoed Adviseurs en Landlab

2013
KRA

Uitbouw particuliere woning Kralingen

2013
A59

Esthetisch programma van eisen voor viaduct en brug in de A59 over het Drongelens kanaal. In opdracht van Rijkswaterstaat

2012
HAZ

Verbouw en nieuwbouw studentenwoningen tot medisch centrum. Nijmegen opgeleverd 2015

2012
ARN

Augmented Reality app voor de vestingstad Nijmegen. In opdracht van de gemeente Nijmegen, in samenwerking met; Zicht online, Twnkls en Biqini

2012
NOA

Belevenisverbinding Noordas, Concept en toolbox voor interactief en beleefbaar polderpad

2012
MUWI

Re-MuWi, Efficiënte en analoge transformatie van systeemschool

2011
KAL

Ontwerp uitkijktoren Kalverpolder Zaanse Schans. Oplevering 2012

2011
ZAA

Ontwerp aangepast entreegebied Zaanse Schans. Oplevering 2012

2011
NRF

Publicatie beschouwing ‘Gebiedsbescherming als archeologische opgave’ in publicatie ‘Toekomst beschermd gezicht?’ redactie van R MIT, TU Delft, Paul Meurs, Nationaal Restauratie Fonds (NRF), Wim Eggenkamp, Rijksadviseur Cultuurhistorie

2010
MOT

Meervoudige opdracht Sportcomplex Rotterdam-Zuid

2009
CAR

Ontwerp 'Toolkit Carnisse', pandsgewijze renovatie van jaren 40 flats van van den Broek. I.o.v. IABR en COM Wonen

2008
ALM

Visie en toolbox 'Steentijd in Almere' de ruimtelijke inrichting en visualisatie van steentijdvindplaatsen, in opdracht van de gemeente Almere

2010
LGP

Renovatieplan 2000 woningen & realisatie proefwoningen. I.o.v. Landal Green Parcs

2008
EIN

Ontwerp 15 bruggen en een steiger voor Park Meerland, Eindhoven. I.o.v. Gemeente Eindhoven. 14 opgeleverd 2015

2010
R70

Gastprogrammeur van onderzoek en symposium over jaren 70 architectuur in Rotterdam. I.o.v. AIR-Foundation Rotterdam

2010
HOL

Schetsontwerp Holdeurn, voor de inrichting van een archeologische vindplaats in Groesbeek, in opdracht van MARC erfgoed adviseurs

2009
GEN

Meervoudige opdracht voor het dienstengebouw voor de binnenvaarthaven van Gent. I.o.v. Havenbedrijf Gent

2009
KLO

Studie 'Het Klooster binnenstebuiten, Reanimatie van een gebouw en diens omgeving'. I.o.v. IABR

2009
ANG

Schetsontwerp woning en een huisartsenpraktijk in een bestaande boerenschuur

2009
BIL

Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie Koperwiek 1 in Bilthoven. Samen met Kirsten van den Berg. I.o.v. gemeente De Bilt

2009
BIJLII

Ontwerp Atletiekgebouw Bijlmerpark. Opgeleverd 2012

2007
BIJL

Ontwerp Verenigingsgebouw en parkeerdek voor een aantal sportverenigingen, een kinderdagverblijf en een festivalkantoor in het Bijlmerpark. I.o.v. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Opgeleverd 2010

2006
NHW

Onderzoek & publicatie 'Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie'; over de defensieve architectuur binnen een multidisciplinaire behandeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als historisch, landschappelijk en architectonisch fenomeen, redactie van B. Colenbrander, 010-publishers Rotterdam 2009

2008
LIM

Werkboek Cultuurhistorie Meinerswijk, Ontwerpen aan 2000 jaar geschiedenis met onder andere een Romeins castellum, in het licht van toekomstige ontwikkelingen. Onderdeel Team Marc Kocken, ADC Heritage, Ed Joosting Bunk, Plan de Campagne.In opdracht van Dienst Stadsbeheer, afdeling Erfgoed, gemeente Arnhem, mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Programmabureau de LIMES

2008
BRO

Haalbaarheidsstudie naar de invulling van de open gaten Broersveld/Broersvest in Schiedam. I.o.v. gemeente Schiedam

2008
LIM

Studie Limes Valkenburg: Praktijkstudie naar de toepassing van de Limes- grammatica. I.o.v. Aorta

2008
KRI

Onderzoek 'Verboden kringen', naar de betekenis en potentie van de houten huizen in de verboden kringen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met SteenhuisMeurs onderzoek en Militair-historisch publicist Douwe Koen. In opdracht van Nat. Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

2007
VAT

Ontwerp Winkelpaviljoen in het centrum van Vathorst, Amersfoort

2007
ZES

Ontwerp 42 bruggen voor de nieuwbouwwijk Park 16-hoven, Rotterdam. I.o.v. Gemeente Rotterdam. Eerste 12 opgeleverd 2012

2007
IABR

Ontwerp tentoonstellingen ‘POWER’ internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: “Visionary Power” en “de Nieuwe Nederlandse stad” en de ‘PowerLounge’ in de Kunshal te Rotterdam. Opgeleverd

2007
HAS

Meervoudige opdracht voor verbouw/nieuwbouw van de kunstopleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt. I.o.v. de PHL

2007
SCH

Stedenbouwkundig plan voor 213 woningen in veld 1, Schuitgraaf, Arnhem. i.o.v. de Gemeente Arnhem

2007
COL-B

Ontwerp Woonhuis B. Colenbrander, Noord Brabant. Opgeleverd

2006
CHINA

Ontwerp & realisatie tentoonstelling 'China Contemporary, beeldcultuur'. Tentoonstelling in en voor het Nederlands fotomuseum

2005
LIM

Ontwerp 'Markering en Marketing Masterplan voor de limes in gelderland & Ontwerpgrammatica Limes'. Team: Eric Luiten, Landschapsarchitect,Marc Kocken, ADC Heritage, Peter Paul Witsen, Westerlengte, Ed Joosting Bunk, Plan de Campagne.In opdracht van Provincie Gelderland, Knooppunt Arnhem- Nijmegen, Projectbureau Belvedere

2006
NOT

Stedenbouwkundige massastudie naar de Notaristuin-locatie Winterswijk. I.o.v. De Woonplaats

2006
SPO

Ontwerp openbare ruimte rondom Sportcomplex Caland, Osdorp. I.o.v. deelgemeente Osdorp, Amsterdam, opgeleverd

2006
VIJF

Meervoudige opdracht voor seniorenwoningen in Vijfhuizen. I.o.v. De Woonmaatschappij Hoofddorp

2006
Scherpenzeel

Ontwerpvisie voor een gemeenschapscentrum in Scherpenzeel. I.s.m. Jasper den Haan Architecten

2005
SPO

Ontwerp Sportcomplex Caland, Osdorp. 7000m2 sportaccommodaties i.o.v. deelgemeente Osdorp, Amsterdam. Opgeleverd 2007

2005
COL-K

Ontwerp Woonhuis K. Colenbrander, Amsterdam. Opgeleverd 2007

2005
IJB

Ontwerp Woonhuis Berndsen-Burer op IJburg, Amsterdam. Opgeleverd 2007

2005
IABR

Ontwerp & realisatie van tentoonstellingen “Mare Nostrum” en “Hollandse Waterstad” in het gebouw Las Palmas te Rotterdam. I.o.v. Internationale Architectuur Biënale Rotterdam

2005
MEX

Ontwerp 'Holbein-Patriotismo': woongebouw met 70 appartementen in Mexico City: i.o.v. MGI-inmobiliario, Mexico

2005
HOB

Ontwerp Welstandsparagraaf voor het gebied Hoboken i.v.m. herontwikkeling Erasmus-MC, met K. van den Berg, DS+V R-dam

2005
LIM

Onderzoek & publicatie 'Limes Atlas'; over de typologie van de Limes- bouwwerken in het kader van de multidisciplinaire publicatie over de Romeinse rijksgrens in Nederland, redactie van B. Colenbrander en MUST, 010- publishers Rotterdam

2005
HAA

Ontwerp Woonhuis Termorshuizen / Du Tout, Haarlem, verbouwing

2004
ESS

Ontwerp Essostation in Leischenveen i.o.v. Coteba bv, Roosendaal. Opgeleverd 2006

2004
PLAD

Ontwerp Dienstengebouw voor het Plaswijckpark te Rotterdam, i.o.v. Stichting Plaswijck Park. Opgeleverd 2006

2004
NWV

Ontwerp Gezondheidscentrum met HOED-praktijk, apotheek en fysiotherapie, Nieuw Vennep. Opgeleverd 2007

2004
DOO

Studie ‘de perfecte doos’; over de architectuur van bedrijfsgebouwen. I.o.v. Stimuleringsfonds voor Architectuur

2004
AM-NAi

Prijs: AM Nai Prijs 2004; Tentoonstelling in het Nai van de Fast Ferry naar aanleiding van de prijsuitreiking voor het beste gebouw dat in de periode 2002- 2004 is gerealiseerd door een architect onder de veertig jaar

2004
ARC

Tentoonstelling ‘De elite van morgen’, ARCAM, Amsterdam

2004
LIM

Ontwerp: Ruimtelijke interpretatie van de Romeinse nederzetting aan de Hogewoerd bij Utrecht. In het kader van de pilotptojrct de Hogewoerd. In opdracht van Projectbureau Belverere en Stimuleringsfonds voor Architectuur

2004
HIA

Ontwerp voor een mobiele kunstruimte, i.o.v. de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht

2004
OSP

Ontwerp voor een podium in het Stadspark te Osdorp. I.o.v. gemeente Osdorp

2004
VEN

Studie ‘openbaar domein in Amsterdam Zuid-Oost’, i.o.v. deelgemeente Zuid- Oost

2004
HOO

Verbouwing van een woonhuis in Rotterdam i.o.v. H v/d Hooven, Rotterdam. Opgeleverd

2004
BIL

Verbouwing van een woonhuis in De Bilt, i.o.v. familie Smits/ v/d Meerendonk. Opgeleverd

2003
KIN

Prijsvraaginzending ‘Naar Zolder’ voor de ronald McDonald VU kinderstad, Amsterdam. 2e prijs

2003
WIP

Visie inpassing Wipmolen, Havenkom Alblasserdam, i.s.m. H+N+S Landschapsarchitecten. In opdracht van de gemeente Alblasserdam

2003
OVE

Ontwerp Uitbreiding van 3 woningen in Overveen. Opgeleverd

2003
WAT

Ontwerp woonhuis in Wateringse Veld, Den Haag. Opgeleverd

2003
LIM

Onderzoek 'Ontwerpatelier Limes'; de betekenis van archeologie en cultuurhistorie voor de huidige planologie en landschapsinrichting in het Romeinse grensgebied. I.o.v. Stuurgroep Belvedere

2003
VAT

Ontwerp 'Plat-Vorm': muziekpodium en ontmoetingsplek in het Park van de Tijden, Vathorst, Amersfoort

2003
OSS

Ontwerp uitbreiding van een woonhuis in Oss. Opgeleverd

2003
BLA

Verbouwing bedrijfspand voor Blanksma Bouwbedrijf in Alphen a/d Rijn. Opgeleverd

2003
MAD

Ontwerp woonhuis in Made (NB). Opgeleverd

2003
NUL

Prijsvraaginzending Nul tot 100; ‘Wonen met Zorg, Zorg voor Wonen’. Uitschrijver College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

2002
SEV

Studie Regiospecifieke architectuur; ontwerpstudie over Twente, i.o.v. de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting & het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rotterdam

2002
LRU

Ontwerp LRU Temp; Stedenbouwkundig plan en supervisie voor een gebied met tijdelijke voorzieningen in Leidsche Rijn, Utrecht, i.o.v. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht

2002
HOB

Masterplan Hoboken; Masterplan voor het gebied Hoboken i.v.m. herontwikkeling Erasmus-MC, samen met K. van den Berg, DS+V Rotterdam

2002
PLA

Ontwerp Verkeerstuin Plaswijckpark; Herinrichting van de verkeerstuin in opdracht van stichting Plaswijckpark, Rotterdam

2002
HOB

Stedebouwkundig plan 'Provisorium locatie'; een deelgebied van Hoboken, Rotterdam. I.o.v. DS+V Rotterdam

2002
PRO

Ontwerp tentoonstelling 'De Grote Projecten'; over het Nederlands architectuurbeleid, in en voor het NAi

2002
ZHN

Ontwerp tentoonstelling 'Zuid-Hollandse Nieuwe'; de vormgevingsprijs 2002 van Zuid Holland in de Waag te Leiden, i.o.v. Stichting Kunstgebouw, Rijswijk

2002
MEX

Prijsvraag ‘sustainable housing’ in Guanajuato (Mexico)

2002
RUS

Prijsvraagontwerp voor twee woontorens in Moskou

2002
EDE2

Ontwerp EDE 2; ontwerp voor een nieuw onderkomen voor het Nedelands Tegelmuseum en 12 atelierwoningen te Ede

2002
EDE1

Ontwerp EDE 1; architectonische uitwerking van het stedenbouwkundige plan voor de Uitvindersbuurt in Ede in opdracht van de gemeente Ede en woningbouwvereniging Woonstede

2002
FER

Ontwerp Fast Ferry; wachtruimte op het aanlegponton aan de Willemskade te Rotterdam i.o.v. Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Opgeleverd

2002
BIRD

Bird & Bird; verbouwing van een groot advocatenkantoor te Den Haag. Opgeleverd

2002
PLAP

Ontwerp Kiosk Plaswijckpark; uitkijk- toilet en snoepkiosk i.o.v. stichting Plaswijckpark, Rotterdam. Tijdelijke voorziening opgeleverd in 2002. Permanent paviljoen

2002
BED

Ontwerp 'Huis in het bos'; ver- & nieuwbouw van een woonhuis te Berg en Dal. Opgeleverd

2002
TRIMM

Verbouwing en uitbreiding van Kantoor TriMM en woonhuis Zwart; Enschede. Opgeleverd

2001
WAT1

Ontwerp Wat-je-wil; een catalogus van vrijstaande huizen voor een uitbreidingswijk, naar aanleiding van een voorbeeldplan i.o.v. Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld, Den Haag

2001
SCH

Ontwerp Strandpaviljoens; studie naar permanente horecapaviljoens te Scheveningen i.o.v. de vereniging van strandtenteigenaren

2001
PRIX

Ontwerp tentoonstelling 'Coming soon'; Prix de Rome, Europan en Archiprix in de Van Nelle Fabriek Rotterdam, i.o.v. Europan Nederland en stichting Prix de Rome

2001
H2O

Ontwerp tentoonstelling Waterproject 1854-2001; Half jaar durende buitententoonstelling in 5 door ons ontworpen paviljoens aan de singels van Rose, i.o.v. de Stichting Waterproject 1854 - 2001, Rotterdam