Visie en toolbox voor de ruimtelijke inrichting en visualisatie van steentijdvindplaatsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 /14
 • locatie

  behouden steentijdvindplaatsen in Almere

 • opdrachtgever

  bureau Archeologie, gemeente Almere, Willem-Jan Hogestijn, Heleen Visscher

 • ontwerp

  2008-2011

 • projectteam

  Catherine Visser, Daan Bakker, Paul van der Voort, Marieke Veling, Polle Koks, Hanneke Stenfert

Steentijd in Almere

Almere heeft in tegenstelling tot veel andere steden een ondergrond die recent onttrokken is aan de zee. In de polder vind je de restanten van oeroude occupatie en vergane schepen. Op een fascinerende wijze komen op één plaats zowel de ongelofelijke dynamiek van het Nederlandse landschap en de continuïteit van bewoning bij elkaar. De archeologisch beschermde steentijdvindplaatsen zijn tot nu toe betekenisloze leegtes in de stedelijke context van Almere. De gemeente Almere vraagt een visie om een invulling te geven aan deze steentijdvindplaatsen.

Dwalen door de wildernis

De visie heeft een gelaagde opbouw; met inrichting, functie, visualisatie en educatie krijgen de steentijdvindplaatsen zowel een afleesbare archeologische betekenis alsook gebruikswaarde.
De belangrijkste doelstelling daarbij is het scheppen van contrast tussen de ruimtes van nu en de vindplaatsen, als vensters op een ver verleden. Door de afbakening worden de vindplaatsen losgesneden uit hun omgeving. Met beplanting en inrichting worden ze ingericht als wildernissen. Hiermee wordt niet alleen het contrast tussen de vindplaatsen en de geordende polderstad versterkt, maar wordt ook concreet het paleologische landschap van de steentijd opgeroepen. In deze wildernis past een ander gedrag en gebruik van de ruimte zoals voedsel plukken en dwalen. De beplanting inrichting en gebruik van de vindplaatsen wordt geregisseerd door middel van een steentijd-toolbox die parallel aan de visie wordt ontwikkeld.

 
 
 
 
1 /4