een intiem landschap met een groot verhaal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 /10
  • locatie Sint-Gitterdal België
  • Status Prijsvraag 2e plaats
  • ontwerp 2013
  • oppervlak 15 ha
  • programma Landschap inrichting, Ruïne overkapping
  • bouwsom € 600.000,- (schatting)
  • samenwerkingen MARC erfgoed adviseurs, Landlab
  • projectteam Catherine Visser, Polle Koks, María Mezquita Vidal
  • Meer

Centraal binnen de opdracht staat de herinrichting van de site Sinte Gitter als cultuurhistorisch landschap en het ontsluiten en beleefbaar maken van historie en landschap voor bewoners en bezoekers. Deze globale visie is geformuleerd met het waardevolle landschap en het kwetsbare archeologisch en onroerend erfgoed als uitgangspunten. Het stelt een sobere inrichting voor met een groen blauw karakter en een aansprekende beschermingsconstructie. Historische informatie en verwijzing is in beide geïntegreerd en hebben een gelaagde opbouw.

Deze opgave biedt de kans om de identiteit van Landen te versterken met het historische en landschappelijke verhaal van Sinte Gitter. Landen krijgt
hiermee tevens een nieuwe groene verbinding, wordt wezenlijk onderdeel van wandel en fietsroutes. Kortom: ook de verblijfskwaliteit van Landen krijgt met inrichting van het Sint-Gitterdal een belangrijke impuls.
We werken vanuit het bestaande landschap met de daar aanwezige kernwaarden. We hebben als opgave gesteld om deze te versterken en zo te komen tot een duurzaam, leesbaar en beheerbaar landschap. Ingrepen en beheer zijn duurzaam en en hebben een ecologische meerwaarde. Door te starten met het creëren van draagvlak en bekendheid middels (kunst)evenementen zal het merk Sinte Gitter worden versterkt. Dit maakt het mogelijk de betrokkenheid van huidige gebruikers en bewoners van Landen bij de uitwerking ten goede te benutten.