Met de subtiele transformatie van de MuWi-school krijgt het gebouw weer glans. Nieuw gebruik, meer lokalen, representatieve entrees, een duurzamer gebouw en een betere inpassing volgen als vanzelfsprekend.

 
 
vintage chic
vintage thema's voor een nieuw ontwerp
 
 
 
 
 
 
 
1 /11
 • locatie

  Wevelaan, Tuindorp Oost, Utrecht

 • opdrachtgever

  Stichting Mevrouw Meijer / Gemeente Utrecht

 • status

  ontwerponderzoek

 • ontwerp

  2012

Hergebruik

Het hergebruik en onderhoud van jaren ‘60 scholen is om verschillende redenen een belangrijke opgave: Er zijn in Nederland zeer veel scholen uit die periode die als ankerpunt belangrijk voor de woonomgeving zijn. De jaren ‘60 systeemscholen zijn vaak markante gebouwen die het optimisme en de innovatie van een tijdperk weerspiegelen. De gebouwen voldoen echter niet aan huidige eisen op het gebied van installaties en duurzaamheid en door beperkt onderhoud zijn ze er in uitstraling en functionaliteit op achteruit gegaan.

Dit onderzoek naar hergebruik en integraal onderhoud stoelt op gesprekken met schooldirecteuren, schoolbesturen, omwonenden en de gemeente Utrecht.

Uit de inventarisatie van wensen en problemen is een brede vraagstelling voortgekomen:

 • Wat zijn de basiskwaliteiten van het gebouw?
 • Welke stedenbouwkundige kaders zijn belangrijk voor de samenhang van buurt en gebouw?
 • Hoe kan het gebouw voldoen aan de programmatische eisen van nu én van straks?
 • Hoe is het gebouw te verduurzamen?
 • Kan imagoverbetering gerealiseerd worden binnen de sfeer en het karakter van de bestaande omgeving?

Uitbreiding school

Deze vraagstelling heeft geleid tot een zorgvuldig ontwerp waarbij het bestaande gebouw een verregaande transformatie ondergaat met de bestaande structuur en architectuur als uitgangspunt: Het gebouw dicteert met zijn krachtige rationele ordening als vanzelf deze uitbreiding. De twee verbindende gangelementen zijn de kapstokken waaraan twee nieuwe entrees en de nieuwe lokalen zijn opgehangen. De entrees worden verplaatst naar de straatkant en maken het mogelijk dat het gebouw door verschillende scholen gebruikt wordt. De poten van de H worden gevuld met vier nieuwe lokalen en twee dubbelgrote speel- of handenarbeidlokalen. Zo voorziet het gebouw in de lange termijn ruimtebehoefte en flexibiliteitswensen van de diverse scholen.

Ankerpunt in de buurt

Het ensemble van schoolgebouw, gymzaal en schoolplein ligt nu verstopt achter bossages. Door de nieuwe entrees en de herinrichting van het gehele kavel krijgt een openbaar en uitnodigend imago passend in de wederopbouw wijk Tuindorp. De gymzaal aan de achterzijde wordt verdubbeld en krijgt een eigen entree doormiddel van een pergola die tevens beschutting biedt op het schoolplein.

Integraal en gefaseerd

Met de gebouwtransformatie wordt ook de duurzaamheid aangepakt. Isolatie van daken, CO2 gestuurde ventilatie, zonnepanelen en een veel compacter gebouwvolume zijn integraal onderdeel van het plan van aanpak. Fasering op basis van continu gebruik is mogelijk doordat het plan uitgaat van de bestaande structuur.

Innovatieve aanpak

Onze innovatieve aanpak bestaat eruit de problemen de uitdagingen en de kwaliteiten in samenhang aan te pakken. Duurzaamheid en uitstraling, functionaliteit en ruimtelijkheid komen zo maximaal tot hun recht.

De bestaande kwaliteiten zijn voor DaF-architecten uitgangspunt voor vernieuwing

plattegrond bestaand en nieuw
nieuw schoolplein
verduurzaming
 
plattegronden met gebruiksvarianten
1 /5