Ontwerp voor een nieuwe brug over het Schuitendiep in Groningen. Meervoudige opdracht in samenwerking met ABT, Itbb en SteenhuisMeurs

 
inventarisatie van bestaande bruggen
historische situatie
 
visualisatie van de voorgestelde brug
huidige situatie
visualisatie van de voorgestelde brug
1 /7
 • locatie

  Groningen

 • opdrachtgever

  Gemeente Groningen

 • meervoudige opdracht

  2017

 • samenwerking

  Steenhuismeurs

 • constructeur

  ABT

 • installaties

  ITBB

De Kattenbrug brug is een nieuwkomer in de historische ruimte van de Diepenring, in de stad Groningen. Hij dient ter verbetering van de verkeerstructuur en het verblijfsklimaat van de binnenstad.

Ons ontwerp voor de Kattenbrug vindt zijn oorsprong in de asymmetrie van de beide oevers en de functionele eis van doorvaart. De authentieke oostelijke kade is één meter lager en veel breder dan de westelijke kade van het Schuitendiep. De westelijke kade kan veranderd worden, omdat deze ten gevolge van een verkeerskundige ingreep uit 1960 circa zeven meter verlegd is en niet het patina van de monumentale kades heeft. We kiezen voor een vooruitgeschoven landhoofd waar de brug met zijn bewegend deel op aanlandt. In het landhoofd is ruimte gereserveerd voor een basculekelder ten behoeve van het te openen dek. Dit gaat gepaard met het terugbrengen van de oorspronkelijke waterbreedte over de rest van dit stuk Schuitendiep. De brug heeft één stevig tussensteunpunt waar het te openen deel overgaat in het vaste deel. Het vaste deel landt zacht en geleidelijk op de brede oostelijke kade, waar de aanlanding bijdraagt aan de verbetering van het verblijfsklimaat van die kade. We zoeken in de asymmetrische vormgeving naar een nieuwe vorm die zich in zijn materiaalkeuze voegt in de grote familie van Groningse bruggen. Het bakstenen deel is diep gevoegd en laat ruimte voor mos- en varengroei. De ‘kattensculpturen’ op de oostelijke landhoofden zijn speel- en zitelementen en maken van het ontwerp en object een ‘talk of the town’.

De nieuwe brug ontlast niet alleen de Grote Markt, in de directe omgeving van het Schuitendiep ontstaat ook meer ruimte. Zo wordt het mogelijk om de weg aan de westzijde van het Schuitendiep tot aan de Steentilbrug te versmallen en daarmee, na decennia van dempingen en wegverbredingen ten dienste van het verkeer, de beleving van het water terug te geven aan de Stadjers.

De oostelijke kade is in tegenstelling tot de westelijke kade veel ouder en breder. Eeuwenlang is op deze kade hard gewerkt. Hier werd het veen, het hout, de melk en de kaas vanuit de ommelanden overgeslagen op kruiwagens om naar de Grote Markt te worden vervoerd. De bomen stonden niet langs het water, maar langs de gebouwen. Deze sfeer van watergebonden activiteiten met een informele flexibele kade-inrichting biedt kansen voor de toekomst. We stellen voor om de parkeerplaatsen daar op te heffen en de kade onderdeel te maken van een recreatieve lijn die vanaf Oosterkade de stad in loopt. Hiervoor stellen we subtiele toevoegingen voor, zoals spel- en ontspanaanleidingen en groen die passen binnen de taal en het materiaal van de historische kades. De goede bezonning en informele setting van de oostelijke kade willen we versterken door de bomen uit lijn te halen en in een vrijere compositie te herplanten.

plattegrond bestaande situatie
plattegrond nieuwe situatie
plattegrond Kattenbrug en kades
1 /3