Het erf en de koeienstal van de Belevenisboerderij Schieveen zijn publiek toegankelijk gemaakt met behoud van het ruwe agrarische karakter.

 
 
 
 
vanuit het café is zicht op de stal
 
 
 
 
 
1 /10
 • Locatie

  Oude Bovendijk 220, Rotterdam

 • Opdrachtgever

  Natuurmonumenten | Gemeente Rotterdam

 • Programma

  café, infocentrum, schapenstal, kaasmakerij

 • Oplevering

  2018

 • Oppervlak

  650 m2

 • Samenwerkingen

  vrijwilligers Natuurmonumenten

 • Aannemer

  Daan Bakker DaF-architecten

 • Constructeur

  ATKO Rotterdam

Tijdens de Polderpad-wandeling met agrariërs en omwonenden in 2012 doorkruisten we een boeren erf aan de Oude Bovendijk dat door de gemeente Rotterdam was aangekocht om hier het Polderpad aan te kunnen leggen. Voor deze plek bleek Martin Oosthoek, Rotterdamse stadsherder en gevestigd in het gebied, een droom te hebben: het starten van een Belevenisboerderij, met stallen voor zijn schapen direct aan het Polderpad. Voor Natuurmonumenten, op zoek naar samenwerkingen en recreatieve programma’s, was dit de aanleiding om tot een gezamenlijke planontwikkeling te komen. Natuurmonumenten maakte het project met steun van fondsen en bedrijven financieel mogelijk en fungeerde als opdrachtgever. Martin Oosthoek is de hoofdgebruiker en beheerder van het terrein.
DaF-architecten heeft vanaf 2013 aan het ontwikkelproces bijgedragen door verschillende ruimtelijke en programmatische visies uit te werken. Uiteindelijk hebben Oosthoek en Natuurmonumenten gekozen voor het behoud van de stal en het woonhuis. Met een extreem laag budget is de koeienstal uit de jaren zeventig omgebouwd tot een combinatie van een schapenstal, café met winkel en kaasmakerij. Daarbij is DaF zo minimalistisch mogelijk omgegaan met de ruwe schoonheid van het bestaande. De toegevoegde materialen hebben hetzelfde boerse en zuinige karakter: hergebruikte kaasplanken om de mestgoten af te sluiten, Strobalen als wandafdichting, verzinkte stalen kozijnen in de gevel.

 
doorsnede stal
voor de verbouwing
Werkpause
Ontwerpmaquette van het erf
Kaasmakerij in aanbouw
Slopen van melkkamer
De stal voor verbouwing
1 /8

'Rotterdam de Boer op' is hier begonnen. De stad heeft nood aan plekken die verbinden met de aarde.

De sloop en bouwwerkzaamheden zijn grotendeels met een groep trouwe vrijwilligers van Natuurmonumenten gedaan. Uitvoerbaarheid door niet geschoolde vrijwilligers bepaalde het technisch ontwerp. Daan Bakker was naast projectarchitect ook meewerkend voorman, leermeester en begeleider.

Voor de erfinrichting met moestuin, speelnatuur en voorerf volgde DaF dezelfde minimalistische ontwerpstrategie als voor de schuur. Hoe verder naar de polder, hoe groener het is. De toegevoegde elementen hebben een utilitair boers karakter zoals de betonnen roosterplaten bij de parkeerplaats. De Speelnatuur van OERRR is ontworpen door Sigrun Lobst van Aardrijk en gerealiseerd met financiële steun van provincie en gemeente. Het Polderpad doorkruist het erf van de Belevenisboerderij over het oude betonnen pad van de boerderij. Polderpadhekken begrenzen het erf van de Belevenis boerderij, hier is de fietser en de wandelaar op bezoek.

In 2022 heeft de Belevenisboerderij een Erfgoeddeal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gekregen. In het komende jaar zal ook de boerderij herbestemd worden en de speelnatuur in aansluiting op de droogmakerij vergroot.