Daf - Architecten

menu

PROCES Groen verbinden in Rotterdam

2012 — 2022

Groen verbinden in Rotterdam

Het Essenburgpark, de Spoortuin en de Groene Connectie zijn groene initiatieven in Rotterdam Delfshaven. Ontstaan in de rafelranden van de stad, zijn deze plekken uitgegroeid tot plekken met sociale, ecologische en culturele betekenis. De groene initiatieven starten meestal met een spontane actie van bewoners. Wij zijn betrokken als bewoners en helpen met onze kennis op ruimtelijk gebied bij de ontwikkeling, de bestendiging en het beheer. Het begint met het mobiliseren van aandacht en liefde voor plekken die jarenlang vergeten waren. Dit vraagt om zichtbare, concrete actie: schoon maken, tuinen aanleggen, paden bouwen, zit- en speelplekken maken. Daarna gaan we het dialoog aan met systeempartijen zoals gemeente en waterschap over gedeelde belangen en wederzijdse versterking. Groen verbinden vraagt om een andere rol van de ontwerper. Het gaat om het vormgeven aan de transformatie, het betrekken van verschillende groepen en het overbruggen van barrières. Dit proberen we te doen samen met vele anderen maar vooral met de voeten in het veen en de handen uit de mouwen.

Posts (2)

Laatste Update: 07.04.2222

Post 03 2019

Gezamenlijk beheer van het Essenburgpark

Bekijk Post

Veel steden kennen plekken met een ambigue uitstraling, ‘terrains vagues’ rafelranden, die door hun onafheid en schoonheid mensen aantrekken en prikkelen. Vaak hebben deze plekken een tot de verbeelding sprekend vorig leven. Ze zijn zowel zachtaardig als angstaanjagend, omdat ze het verval laten zien maar ook de esthetiek daarvan tonen. Het zijn plekken vol van leven, met een ecologische rijkdom die aan de wildernis doet denken. Het onbepaalde nodigt uit tot handelen.

Zo’n soort plek is het Essenburgpark in Rotterdam-West. Het Essenburgpark is ontstaan uit de ontmoeting van spoorinfrastructuur, polderlandschap en stadsbewoners. In de periode 2015-2019 hebben we, met een groep bewoners, de gemeente en het waterschap uitgenodigd om hier samen met ons een park met wateropvang te realiseren.

Plantekening uit 2016 voor de inrichting en het gebruik.

Het totstandkomingsproces van het Essenburgpark is even waardevol als het fysieke resultaat. Door gezamenlijk beheer centraal te stellen, is het Essenburgpark een stadsnatuurpark dat mensen en instanties verbindt.

Wij zijn als buurtbewoner/architect mede-initiatiefnemer, bruggenbouwer, ontwerper en dagelijks beheerder. Dit doen we met een heel divers netwerk van bewoners. Voor ieder van ons is de verankering en persoonlijke verbinding belangrijk. We hebben de projectambtenaren uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit netwerk. Zo ontstaat een nieuw soort ruimtelijke en sociale beweging waarin de dynamiek niet meer a priori bij instellingen ligt en die participatie en verbinding (met de buurt en met elkaar) centraal stelt. Het gedeelde proces is een doel geworden in plaats van een middel op weg naar een vaststaand eindproduct.

We ontwerpen geen eindplaatje voor het Essenburgpark, maar geven vorm aan het participatief beheer. Beheer is niet een kostenpost maar een kans om mensen te betrekken, de kennis van velen in te zetten, jongeren en ouderen op te leiden en bewust te maken en te streven naar een natuurinclusieve, dynamische en groene omgeving die in haar onafheid en marginaliteit haar grootste waarden heeft.

Gezamenlijk beheer van het Essenburgpark