Visualisatie van Castellum Meinerswijk
  • data
  • tekst

Visualisatie van Castellum Meinerswijk

Met een fragmentarische constructie op basis van de archeologische grondsporen is het Romeins castellum een zichtbaar onderdeel van het landschap Meinerswijk geworden. Bij hoogwater stroomt het castellum onder want het ligt in de 'Ruimte voor de Rivieren' en doorstroming is een eis van Rijkswaterstaat.

De kwaliteit van het landschap gevormd door menselijk ingrijpen in het stroomgebied van de Rijn is aanleiding om de visualisatie terughoudend te maken en in het landschap te laten vervloeien. Dit is de enige plek in Nederland waar het landschap nog lijkt op het landschap uit de Romeinse tijd met zijn dynamische en brede rivier als begrenzing en verbinding. Het beste zicht op het castellum is vanaf de kazematten op de geniedijk van de IJssellinie.  De twee militaire linies, de IJssellinie die na 1950 tijdens de koude oorlog werd gebouwd en de Romeinse Limes benutten ieder de kracht van de rivier.

De visualisatie is onderdeel van de recreatieve ontsluiting van het gebied met wandel en fietsroutes waarin cultuurhistorische elementen als ankerpunten dienen. De openwerking van een geschutskoepel en de herbestemming van terrein en ovens van de steenfabriek volgen nog 

VERANTWOORDING: In 1979 heeft archeoloog Willem Willems in Meinerswijk het enige rivierfort van de Romeinse Limes aangetroond. Van de andere forten zijn wel fragmenten gevonden maar geen plattegrond of exacte locatie. In Meinerswijk zijn de funderingen van de principia, het hoofdgebouw, en de achterpoort van het kamp aangetroffen uit de periode dat de belangrijkste gebouwen en de muur in Duitse tufsteen werden gebouwd. In de visualisatie is uitgegaan van een gebouw van 35 x 36 meter met een hoge zaal, de basilica en een buitenhof. Dit is de gangbare vorm van principia in Romeinse forten. De poort is gemaatvoerd op basis van de grondsporen en vergelijkbare poorten in Duitsland en Engeland. 

Met een fragmentarische constructie op basis van de archeologische grondsporen is het Romeins castellum een zichtbaar onderdeel van het landschap Meinerswijk geworden.

Locatie: Arnhem

Opdrachtgever: gemeente Arnhem

Projectteam: Catherine Visser, Polle Koks, Ed Joosting Bunk, Landlab Marc Kocken MARC erfgoed adviseurs