Belevenisboerderij Schieveen
  • data
  • tekst

Belevenisboerderij Schieveen

Belevenisboerderij Schieveen

Al tijdens de wandeling met agrariërs en omwonenden in 2012 bleek Martin Oosthoek, Rotterdamse stadsherder en gevestigd in het gebied, een droom te hebben: Het maken van een Belevenisboerderij, met stallen voor zijn schapen direct aan het Polderpad. Voor Natuurmonumenten, op zoek naar samenwerkingen en recreatieve programma’s zeker ook voor OERRR, was dit de aanleiding om tot een gezamenlijke plantontwikkeling te komen. Natuurmonumenten heeft het project financieel mogelijk gemaakt, met steun van bedrijven en fondsen en fungeerde als opdrachtgever. Na veel vallen en opstaan is de Belevenisboerderij op een bestaand boerenerf in eigendom van de gemeente gerealiseerd. Wij hebben met een extreem laag budget de jaren '70 koeienschuur omgebouwd tot half schuur, half winkel, café en kaasmakerij. Daarbij zijn we zo minimalistisch mogelijk omgegaan met de ruwe schoonheid van het bestaande. De uitvoering hebben we zelf gedaan samen met vrijwilligers van Natuurmonumenten. De erfinrichting met moestuin, speelnatuur en voorerf volgt dezelfde strategie.  Speelnatuur van OERRR bij de Belevenisboerderij is ontworpen door Sigrun Lobst van Aardrijk en gerealiseerd met financiele steun van Provincie en gemeente. Straks is de fietser van het Polderpad te gast op het erf.

Jaren '70 koeienschuur omgebouwd tot half schuur, half winkel, café en kaasmakerij. Onderdeel van het Polderpad

Locatie: Oude Bovendijk 220, 3046 NL Rotterdam

Opdrachtgever: Natuurmonumenten | Gemeente Rotterdam

Status: opgeeverd

Ontwerp: 2017

Oplevering: 2018

Oppervlak: 650

Programma: café, infocentrum, schapenstal, kaasmakerij

Samenwerkingen: vrijwilligers Natuurmonumenten

Aannemer: Daan Bakker

Constructeur: ATKO, Rotterdam

gerelateerde projecten: