Huize Colenbrander
  • data
  • tekst

Huize Colenbrander

Vanuit de Haagse binnenstad verhuisd naar het Brabantse platteland, zocht de opdrachtgever naar een eigen domein zonder al te zeer zich te willen afkeren van de mores van het dorp. Het huis was onderdeel van een rijtje van drie, door één familie gebouwd aan de rand van Gemonde. Aan de voorkant staat het huis aan een kleine dorpsweg, aan de achterkant strekt het kavel tot in een landschap met boomhagen en akkers. Alhoewel in redelijke staat, moest het huis aangepast worden aan specifieke woonwensen als een grote werkkamer, moderne keuken en badkamer en in zijn geheel ontdaan worden van zijn al te sombere en rustieke afwerking.

Het huis van Janus; met twee gezichten


Midden door het huis loopt een scheur die gevels en dak opsplitst in twee kanten. Dit thema, afkomstig uit de jaren 70, is een prachtige aanleiding om de tweeslachtigheid ten aanzien van de verhuizing van de familie Colenbrander in de architectuur te laten doorklinken.
Iedere helft representeert een andere houding van de welwillende import-familie die de Randstad-metropool verruilt voor het aangename Brabant. De zuidzijde is conformistisch, getuigt van goed nabuurschap en voegt zich ongedwongen in de gevestigde traditie van bruin, gezellig en naar binnen gekeerd. De noordzijde daarentegen is dat niet. Hier wordt de het huis transparant en opent het zich naar de mooie omgeving. Teruggrijpend op de emancipatoire architectuur uit de jaren 70 worden de grenzen tussen buiten en binnen opgevat als overgangen en passages.
Het baksteen verdwijnt onder cement, een nieuw raam wordt uit de muur gesneden en opent het huis naar de tuin en de veranda wordt open gegooid. De mix van natuur en cultuur komt tot uiting in de boomstam die een kolom blijkt te zijn. De werkkamer en de entree zijn weer twee Brabantse ruimtes, hier worden de wanden slechts gesaust en wordt er zo min mogelijk aan de buitengevel veranderd. Alle andere ruimtes zijn of hybride of Anders.

Verbouwing van een villa uit de jaren 70

Locatie: Germonde, Noord-Brabant

Opdrachtgever: Familie Colenbrander-Kieft

Opdracht: 2007

Oplevering: 2007