25 Eigenwijswoningen
  • data
  • tekst

25 Eigenwijswoningen

In de grote Vinexlocatie Leidsche Rijn blijft het oorspronkelijke bebouwingslint van de Groenedijk als landschappelijke structuur gehandhaafd. Het profiel met twee greppels bijft smal en is alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk. De verkaveling met tuinderswoningen aan een dijkje is tot cultuurhistorisch erfgoed verheven waaromheen de nieuwbouw zich uitspreidt. Op twee kleine bouwkavels aan de Groenedijk tussen de bestaande tuinderhuizen zijn in het stedenbouwkundig plan van PalmBout twee 'erven' bedacht die in schaal en sfeer overeenstemmen met het lint. Woningbouwvereniging Portaal wil twee erven met koopwoningen realiseren met kopersparticipatie. De bedoeling is dat kopers de grootte, indeling en afwerking van de woningen binnen aangegeven kaders kunnen bepalen.

Eigenwijze erfwoningen
Het ontwerp is gebaseerd op het innovatieve tunnelbouwsysteem 'Surplus' van Koopmans Bouwgroep. Daarmee kunnen de bewoners tot ver in het bouwproces de maat en indeling van hun huis personaliseren. Verschillende beukmaten kunnen worden gekozen en zowel op de begane grond als op de eerste verdieping kan de woning 4 verschillende lengtes hebben. Uitgangspunt bij de architectuur van de woningen is de keuzevrijheid van de toekomstige eigenaren. Door de sterke basisvorm (het huis met een kap) en de vormgeving en materialisatie van de aanhangsels (entree, goot, aanbouwen en berging), blijft het ontwerp één geheel. Voor- en kopgevels zijn robuust gemetseld terwijl de achtergevel en de uitbouwen gemaakt worden van een her te gebruiken en zelf te verwerken plaatmateriaal. Ook na oplevering is zo een aanzienlijke uitbreiding in m2 mogelijk zonder dat het wezen van het project wordt verstoord. Binnen de gevels zijn verschillende raamopeningen te kiezen.
De enscenering van de woningen, met de uitbouwen en hoge kappen gegroepeerd rondom een knus erf, versterkt het contrast met de regelmaat van Leidsche Rijn. Via een elegant bruggetje is elk erf ontsloten vanaf de dijk. Beide erven bestaan uit hergebruikte klinkers, waarop parkeren, lopen en spelen informeel gemengd zijn. Hierin liggen weelderige groene wadi's en staan een paar solitaire bomen en lantaarnpalen. De tuinen hebben begroeide hekwerken als afscherming tussen openbaar en privé.

25 koopwoningen aan de Groenedijk, Leidsche Rijn, Utrecht

Locatie: Hageheldhof en Kaneelhof, Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Portaal, Utrecht

Status: opgeleverd

Ontwerp: 2002

Oplevering: 2004

Bouwsom: € 1.850.000,-

Aannemer: Koopmans Bouwgroep, Enschede

vorige / volgende project
gerelateerde projecten: