Bruggen Park Meerland
  • data
  • tekst

Bruggen Park Meerland

DaF-architecten heeft een bruggenfamilie met een expressieve leuning-ligger ontworpen die een variabele opzet combineert met een rustieke uitstraling.

Bruggen Park Meerland

Park Meerland is het groen-blauwe centrum van de stadsuitbreiding Meerhoven ten westen van Eindhoven. Atelier DUTCH ontwierp het als een afwisselend landschappelijk park met daarin een herkenbare familie van 15 bruggen. De bruggen zijn in de eerste plaats bedoeld als verbindende elementen in het park en tussen park en woonwijken. Ze zijn zeer verschillend in functie, lengte en belasting: De lengte varieert van 9 tot 112 meter en naast voetgangersbruggen en twee ‘avonturenbruggen’ zijn er ook een paar bruggen voor zwaarder verkeer bestemd. Ook een grote gebogen steiger is onderdeel van de familie.

Vanuit de context van landschapspark en moderne woonwijk werd een ontwerp gevraagd dat zich zou voegen naar de omgeving met een zakelijke maar elegante vormgeving. In 2008 won DaF-architecten in samenwerking met ABT-west de meervoudige opdracht.

Constructieve leuning

De kern van het brugontwerp voor Park Meerland is de expressieve leuning-ligger die een variabele opzet combineert met een rustieke uitstraling: de hoogte van de brugleuningen is constructief gebruikt en het brugdek hangt daar tussen. De stalen leuning-ligger is geïnspireerd op de 19de eeuwse ‘tralieligger’ die veel gebruikt werd bij spoorwegbruggen. De leuning-ligger van de bruggen heeft een uitzonderlijke slanke profilering van de diagonalen. Alleen waar de spanningen het grootst zijn, is er materiaalverdichting en zijn er meer diagonalen nodig. Het zo ontstane onregelmatige vakwerk wordt bij elkaar gehouden door de brede boven en onderregel. Bij de oplegging knikt de onderregel omhoog, om zo langs het talud te scheren. Tussen de leuning-liggers hangt een licht brugdek van staalplaat-beton met de zelfde afwerking als de aansluitende paden.

Variatie

Elke brug is een unieke variatie op dit constructieve principe. Bij de hangbrug is de leuning-ligger met kettingen uitgevoerd, bij de grote bruggen zijn leuning-ligger en tussensteunpunten samengesteld tot één complex element. In het ritme van de diagonalen zijn in sommige bruggen LED-armaturen in de bovenregel geplaatst.

Gedetailleerd en contextueel

De bruggen markeren de kruispunten, entree’s en overgangen in het park. Vanuit de verte versmelten ze met de kleuren en texturen van de paden, taluds en bomen. Bij nadering vallen ze op door hun detail en veranderlijkheid: het levendig spel van licht en perspectief op de diagonalen. Door de hightech vakwerkstructuur hebben de bruggen een rustiek karakter dat past bij het Engelse landschapspark Meerland.


Uit het jury-rapport van de Dirk Roosenburgprijs:

‘Naast de robuuste, niet ingevulde vlakken is het park op momenten ook liefelijk en gedetailleerd. De aandacht voor het ontwerp van de bruggen en het pompgemaal dragen hier sterk aan bij. Het geheel prikkelt de fantasie.’

15 bruggen en een steiger

Locatie: Park Meerland, Eindhoven

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Ontwerp: 2008

Oplevering: 2010-2014

Aannemer: Ippel / Hillebrand

Constructeur: ABT-west

Management: MvM projectmanagement

Prijzen: Dirk Roosenburgprijs 2011

Op kaart: Google Maps link