Belevenisverbinding Noordas
  • data
  • tekst

Belevenisverbinding Noordas

Het polderpad van Rotte tot Schie is een ambitieus groen regionaal project. Met het Polderpad krijgt de noordkant van de Rotterdamse regio een toegankelijk landschap dat verbindt tussen twee rivieren met ieder hun eigen identiteit: De Rotte en de Schie.

De belevenisverbing Polderpad versterkt de recreatieve beleving van het cultuurlandschap van de stadsrand voor de stadsbewoner van Rotterdam en Lansingerland. Dit gebeurt door het versterken en tonen van bestaande kwaliteiten en het toevoegen van interessante bestemmingen.

 

Opgave

In het gebied tussen Rotterdam en Lansingerland werken de Stadsregio Rotterdam, gemeenten, Vereniging Natuurmonumenten, bewoners en tal van andere betrokkenen samen aan meer ruimte voor natuur en recreatie. Tegenover de drukte van stad en verkeer staat straks – nog meer dan nu - een afwisselend aanbod aan mogelijkheden om te genieten van rust, ruimte en groen in een uniek polderlandschap.

Tussen Midden-Delfland aan de ene kant en het Rottemerengebied aan de andere ontstaat er met de aanleg van het Polderpad een waardevolle schakel. Het Polderpad is een fiets- en wandelroute door het gehele gebied ‘van de Rotte naar de Schie’. Hiermee wordt het straks mogelijk om de natuur en de openheid van het bijzondere landschap ten noorden van Rotterdam nog beter te beleven. Stad en platteland komen dichterbij elkaar. Het Polderpad is daar de ruggengraat van en loopt door de polders Schieveen, Zuidpolder, Schiebroekse Polder, Boterdorpse polder en de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland.

Samen met gemeenten, Natuurmonumenten, omwonenden, recreanten en bedrijven werkt DaF-architecten in opdracht van Stadsregio Rotterdam aan de markering van de route, de versterking van de identiteit en de inbedding van recreatief programma.

We onderzoeken hiervoor de bestaande kwaliteiten, de historie en toekomstige kansen.

We ontwikkelen beleveniselementen zoals struinpadhekken, hoekbanken en uitkijkpunten.

We communiceren op diverse wijze gedurende het proces met lokale betrokkenen en het publiek over de belevenisverbinding Polderpad.

 

5 Routes

DaF-architecten werkt vanuit vijf routes. Gezamenlijk leiden die routes tot het Polderpad, waarlangs de kwaliteiten van het groene polderlandschap gevierd en benut worden:

Het versterken van de polder:

Ingrepen die het polderlandschap van blokverkaveling, lange lijnen, watergangen, molens en kades versterken.

Het versterken van de identiteit:

Met landschappelijke toevoegingen en inrichting wordt de bestaande identiteit versterkt. Hiervoor wordt een herkenbare familie ontwikkeld van onder andere hekken, erfbeplanting, informatieborden, banken en bruggen.

Het versterken van het recreatief aanbod:

Nieuwe verblijfsplekken langs de route zijn aantrekkelijk voor een breed publiek. Gezocht wordt naar toevoegingen die thuis horen in de polder. Dit zal een divers aanbod zijn van oa. plukvelden, boerderijwinkels, zitplekken, drinkkranen, laarzenpaden, vlonders, erven, picknickvelden en informatiepunten.

Verhalen en geschiedenis:

De bestaande polders zitten vol (beeld)verhalen. Over ontstaan, over bewoners, over techniek, over tijden van voor- en van tegenspoed. Deze (beeld)verhalen worden verzameld en doorverteld middels een app, website, QR-codes, borden en drukwerk.

Strategische projecten:

Het polderpad doorloopt een aantal plekken die speciale aandacht vragen: De Rotte en de Schie, de landscheiding bij halte Rodenrijs, oude en nieuwe gemalen, de Oude Bovendijk, Wildersekade en Bergweg Zuid en kruisingen met spoor en snelweg. Op deze strategische plekken zijn specifieke ingrepen nodig om de continuïteit en beleveniswaarde van het polderpad te versterken.

Concept en toolbox voor interactief en beleefbaar polderpad

Locatie: Noordrand Rotterdam, Zuidrand Lansingerland

Opdrachtgever: Stadsregio Rotterdam

Status: deels opgeleverd, deels in uitvoering

Ontwerp: 2012-2018

Opdracht: 2012