Vanuit het bestaande
Het bouwen in stad of landschap is voor DaF-architecten een wisselwerking tussen het bestaande en het nieuwe die moet stoelen op empathie en kennis van wat er leeft. Elk project start met het onderzoek naar bestaande kwaliteiten die voor ons de basis zijn om op door te bouwen. Deze kwaliteiten kunnen liggen in de gebouworganisatie, de architectonische expressie, de betrokkenheid van omwonenden, de gebiedsgeschiedenis of de landschappelijke samenhang. In een zorgvuldige interpretatie van deze brede context zoeken we naar elementen van verandering en van continuïteit. Met deze benadering heeft DaF-architecten een breed werkterrein verworven waarin we bouwen, verbouwen en verbeelden.

Analoog ontwerp
De vanzelfsprekendheid van het bestaande maakt vaak de bestaande kwaliteiten niet direct zichtbaar. Onderdeel van het ontwerp is dan ook woorden en beelden te geven aan wat we in de dagelijkse omgeving als kwaliteit ervaren. Het ontwerp dat daaruit volgt degradeert het bestaande niet door er een contrasterend nieuw concept aan toe te voegen maar borduurt voort op de aanwezige materialen en vormentaal. Het handschrift van DaF-architecten kenmerkt zich door subtiele bewerking en transformatie. Dit noemen we analoog ontwerpen.

Concrete randvoorwaarden
Ontwerpen combineren concrete randvoorwaarden zoals budget, functionaliteit, gebruik, ecologie en erfgoedbescherming met een geëigende vormgeving. Met een onderzoekende ontwerphouding werkt DaF-architecten al meer dan twintig jaar aan een breed scala aan opdrachten variërend van transformatieopgaven, woningen, gezondheidscentra, bruggen en objecten in de openbare ruimte tot onderzoeken en publiekspresentaties.

Samen werken
Co-creatie betekent voor ons niet alleen een soepel bouwproces maar is ook een voorwaarde voor een genereuze architectuur, gericht op de gebruiker én de omgeving. DaF-projecten komen pas tot stand door de betrokkenheid van bewoners, opdrachtgevers en publieke partijen. Onze creativiteit zetten we in om een positief proces in te richten dat groepen met verschillende belangen en achtergronden. DaF-architecten heeft de ervaring dat de focus op bestaande en gewenste kwaliteiten vruchtbaarder is dan als het ontwerpproces als probleemoplossing wordt voorgesteld. De ontwerper is in onze ogen ook begeleider en aanjager van een positief en gedeeld proces.

Duurzaam
DaF werkt duurzaam. Dat zit niet alleen in onze ervaring met bijvoorbeeld passiefbouw, bewegingsdetectie, daglichtschakeling, vloerverwarming, zonneboilers, regenwaterbuffering, dubbele watersystemen, CO2 gestuurde ventilatie, warmte-koude opslag, zonnecollectoren in combinatie met groene daken, sportvelden als zonnecollector of groene gevels. Duurzaamheid kent drie trappen: materialen, installaties én gebruikers. Dus hergebruik, akoestiek, routing en materiaal zijn óók duurzame keuzes. Het doel is een prettig, zuinig en bestendig gebouw te maken dat past in zijn omgeving.

Opdrachtgevers:
Air, Blanksma Bouwbedrijf, Com.wonen, College van Rijksadviseurs, Concordia Kunstencentrum, Gemeente Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Schiedam, Utrecht, Rotterdam, Landsingerland, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Koopmans Bouwgroep, Landal Greenparks, MGI-inmobiliario, Nederlands Architectuurinstituut, Provincie Gelderland, NDP Emmen, Ontwikkelingsmaatschappij Wateringse Veld, SEV, Stadsregio Rotterdam, Stable International, Stiching Waterproject, Stichting de Zaanse Schans, Stichting Plaswijkpark, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Stuurgroep Belvedere, Van Luling Vastgoed, VKZ, Woningbouwvereniging Portaal, Woonstad-Rotterdam, woningcorporatie De Woonplaats.

Samenwerking:
Abt-West, Abt Antwerpen, Adviesbureau Huygen, Adviesbureau van der Weele, Adviesbureau Hamerlinck, Architechniek, Bouwhaven, Budel Bouwtechniek, Bureau Bouwkunde, Bureau Eendracht, H+N+S, Ingenieursbureau I.O.B, Landlab studio voor landschapsarchitectuur, Marc erfgoedadviseur, Technisch Ontwerpbureau MR7, SteenhuisMeurs