Limes Atlas
  • data
  • tekst

Limes Atlas

De Limes Atlas toont de ruimtelijke impact van de grens van het Romeinse rijk in Nederland. Dit boek wil als inspiratiebron dienen voor ontwerpers die bezig zijn in het voormalige grensgebied van het Romeinse rijk dat dwars door Nederland loopt van Nijmegen tot Katwijk. Het stedenbouwkundig bureau Must heeft de landschappelijke context in kaart gebracht. DaF heeft de typologie en het uiterlijk van de bouwwerken opgetekend, zoals ze door de Romeinen zijn neergezet gedurende de driehonderd jaar van hun aanwezigheid. Archeologische vondsten, literatuuronderzoek en overleg met archeologen zijn daarbij, waar nodig, aangevuld met interpretatie en speculatie om zo een helder overzicht te krijgen van de gebouwen van het imperium. De archeologische vondsten en onze aanvullingen zijn in verschillende kleuren getekend. Dit alles is samen met enkele essays en voorbeeldprojecten samengebracht in een prachtig door Joost Grootens vormgegeven boek.

Limes Atlas, het hoofdstuk architectuur; De Romeinse rijksgrens in Nederland, essays, Romeinse typologiƫn, ontwikkeling van 2000 jaar landschap in kaarten en voorbeeldprojecten.

Opdrachtgever: Stuurgroep Belvedere en het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Opdracht: 2004

Samenwerkingen: Jos Bazelmans, Ton Bloemers, Robert Broesi (MUST Stedebouw), Bernard Colenbrander, Catherine Visser (DaF architecten) Edited by Bernard Colenbrander, MUST Designed by Joost Grootens

publicatie: 010-uitgevers, 2005
redactie: B. Colenbrander en MUST
designprijs: Best Dutch Book Design 2005
taal: Nederlands
formaat: 208 pp / 285 x 240 mm / hardcover
prijs: € 45.00
ISBN 978 90 6450 535 5
boek is uitverkocht maar via google books volledig in te kijken:
books.google.nl