Het Kant-en-klaarhuis
  • data
  • tekst

Het Kant-en-klaarhuis

Een architect heeft van verschillende kanten met standaarden te maken. Soms lijkt het vak een gevecht tussen productstandaarden in de vorm van catalogi enerzijds en bouwstandaarden in de vorm van eisen, voorschriften en wenken anderzijds. Dit resulteert onder architecten in een verzet tegen het gewone, zowel in vorm als in materiaal. En dat terwijl de markt als we de projectontwikkelaars mogen geloven nu juist het gewone vraagt. Deze paradox zit bij uitstek in het catalogushuis: door architecten verguist en door aannemers omarmd.
Vanuit deze constatering is een zoektocht gestart die zich concentreert op de architectonische oorsprong van het catalogushuis. Door zowel de geschiedenis als het huidige aanbod te ontleden wordt inzicht geboden in de verhouding tussen standaard en karakter. Één voor één worden zo de ingrediënten gevonden en benoemd voor een architectonische catalogus, gebaseerd op de poëzie van het gewone.

 

Recensie:

NBD|Biblion recensie
Het catalogushuis is in opmars in Nederland; huizen worden steeds meer aangeboden als prefab bouwpakketten. Volgens Bakker en Rap, beiden architect, heeft de cataloguswoning een lange voorgeschiedenis die begint bij de 16-eeuws Italiaanse architect Serlio. In dertien korte hoofdstukken (van twee à drie blz. tekst, gevolgd door meer blz. illustraties als voorbeelden) gaan zij met grote stappen door de geschiedenis en laten zij zien hoe de 'catalogus' verandert van een door de architect gemaakt leerboek tot een door de producent gemaakt plaatjesboek om uit te kiezen. Mèt veel architecten hebben zij weinig waardering voor de huidige woningcatalogi waarvan zij vinden dat die slechts schijnkeuzes bieden. In het laatste hoofdstuk geven zij daarom zelf een 'pasklare catalogus' waarin zij - met veel tekeningen - laten zien hoe het beter kan. Dit typografisch mooi verzorgde boek heeft een heldere opbouw. De gebruikte literatuur is verwerkt in het summiere notenapparaat. Door de beknoptheid en nogal wat gebruik van vakjargon is het minder geschikt voor de leek, maar vooral interessant voor iedereen die met architectuur heeft te maken. Deel 7 in de reeks Fascinaties die aspecten van de moderne architectuur belicht.
(Biblion recensie, Drs. C. Schulte-van Wersch.)

standaard en karakter in de woningcatalogus
onderzoek naar herkomst en toekomst van het instanthuis

Status: uitverkocht

Samenwerkingen: Christian Rapp

Publicatie: Nai uitgevers, 1998

Auteur: Daan Bakker

Co-auteur: Christian Rapp

Taal: Nederlands

Afmetingen: 121x17x201 mm

Gewicht: 308 gr

ISBN10: 905662105X

ISBN13: 9789056621056

gerelateerde projecten: