Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • data
  • tekst
  • pdf

Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een gelaagd project, zowel in tijd als in ruimtelijke opbouw. De linie heeft effectief bestaan van 1840 tot 1940. In die periode is, aan de hand van veranderende inzichten in militaire strategie, steeds doorgebouwd, afgebroken en vernieuwd. De vorm en schaal van de linie-bouwwerken en hun positie in het landschap is een directe weerslag van deze veranderingen.
De ruimtelijke gelaagdheid is ontstaan door het samenkomen van de verschillende visies en dus bouwperiodes in één plaats. Elk fort en zijn omgeving is daarmee een hybride compositie van ongelijke en ongelijktijdige delen. Om dit uit te beelden in een reeks van architectonische tekeningen is er gekozen voor twee representatieve forten die sterk verschillen in functie, locatie en bouwperioden. Fort Rijnauwen en Fort Honswijk, worden ontleed in losse elementen die als reeks worden gepresenteerd. Als sluitstuk laat een ‘stedenbouwkundige’ tekening van beide forten de locatie van de elementen zien. Ter verduidelijking van de werking van de twee ensembles wordt hieraan een functionele en ruimtelijke analyse toegevoegd.

Bijdrage aan de Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie

Opdrachtgever: Stuurgroep Belvedere en het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Opdracht: 2006

publicatie: 010 uitgevers, 2010
redactie: Rita Brons, Bernard Colenbrander
vormgeving: Studio Joost Grootens
Taal: Nederlands en Engels
208 pp / 340 x 240 mm / hardcover with cd-rom
prijs: €45,-
ISBN: 978 90 6450 608 6

Genomineerd voor de Dutch Design Awards