Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2007
  • data
  • tekst

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2007

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is een intense bundeling van tentoonstellingen en publieksevenementen gedurende vier maanden in Rotterdam. De curator van de 3e Biennale, het Berlage Institute heeft als thema 'Power' gekozen. Dit thema wordt in twee tentoonstellingen, ‘Visionary power’ en ‘de Nieuwe Nederlandse Stad’ en een tijdelijke conferentieruimte, de ‘PowerLounge’ uitgedragen. Het ontwerp van tentoonstellingen en conferentieruimte moet de zeer heterogene inhoud verbinden en een coherent decor bieden voor het evenement. Uitgangspunt bij de ontwerpen was om het gebouw van OMA tegelijkertijd volledig ervaarbaar te houden.

Expressief houtskelet
De internationale tentoonstelling ‘Visionary Power’ is opgebouwd rondom vijf thema’s ofwel krachten die de vorming van de stad bepalen. Met behulp van 10 km ruw vuren balken zijn vijf doorzichtige, cirkelvormige ruimtes gemaakt die zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant als drager fungeren. De cirkels ordenen de tentoonstelling en maken onderlinge verbanden mogelijk.
De Nieuwe Nederlandse Stad: Deze tentoonstelling bevat een verzameling bestaande plannen die het denken op grote schaal laten zien binnen de Randstad. Een groot transparant ‘kamerscherm’ van houten balken tussen beide tentoonstellingen toont de samenhang tussen deze plannen met behulp van kaartmateriaal.
Power Lounge: Met simpele middelen is op basis van de aanwezige boomstammen een theaterruimte gecreëerd voor 80 tot 300 personen. Middels tussen de boomstammen gespannen gordijnen is de zaal te verkleinen waardoor kleinere bijeenkomsten een intiemere sfeer kunnen krijgen. Een podium en conferentietafel in ruw vuren balken refereren aan de tentoonstellingsinrichting van de grote zaal.

Tentoonstelling Visionary Power, 3e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

Locatie: Kunsthal, Rotterdam

Opdrachtgever: Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

Opdracht: april 2007

Oplevering: mei 2007

Expositie periode: 24 mei - 2 september 2007

Programma: 2 tentoonstellingen en een conferentieruimte

Uitvoering: Landstra & de Vries

Curator: Berlage Institute