De grote projecten
  • data
  • tekst

De grote projecten

In de architectuurnota 'Ontwerpen aan Nederland, Architectuurbeleid 2001-2004' worden 10 grote projecten benoemd. Deze zijn zeer ongelijksoortig in schaal en opdrachtgeverschap, ze omvatten zowel grote infrastructuur als openbare ruimte en particulier opdrachtgeverschap. Bij alle projecten wil de rijksoverheid het ruimtelijk ontwerp stimuleren als motor van innovatie en kwaliteit. Stuk voor stuk zijn het complexe opgaves die bepalend zijn voor de ruimtelijke toekomst van Nederland. De tentoonstelling in de grote zaal van het NAi wil dit politiek-bestuurlijk gedachtengoed tonen en ruimte bieden voor historische duiding en kritische reflectie.

Maakbaar Nederland
Omdat de projecten zo divers in schaal, uitwerking en beeld zijn dreigt een tentoonstelling te ontaarden in een chaos van ondoorgrondelijke tekeningen en beleidsstukken. De opzet van de tentoonstelling scheidt daarom de bestuurlijke van de vormgevende en de historische laag en biedt een raamwerk voor al het ongelijksoortig materiaal.
De entree van de tentoonstelling is een tunnel gevuld met beleid: ministers en staatssecretarissen vertellen als 'probleemeigenaren' over het belang van de architectuurnota. Vervolgens kom je in de verduisterde grote zaal waarin de kaart van Nederland tot 3 meter hoogte is geëxtrudeerd. Nederland is een groot, doorzichtig, uit kaasdoek gebouwd gebouw met specifieke kwaliteiten: Zeeland maakt nissen, het IJsselmeer is een cul-de-sac en de Waddeneiland zijn bankjes. Dit alles is verschaald naar de maat van het grid van de grote zaal: het kaartgrid volgt het grid van rijksbouwmeester Coenen. De omtrek van Nederland toont de 10 projecten, eromheen drijven de externe ontwerpopgaves en binnen Nederland worden de historische referenties gepresenteerd in uitgespaarde kabinetten en gangen. Uit het vloerveld komen ook de workshoptafels waaraan tijdens de tentoonstelling zal worden gewerkt aan de grote projecten. Boven, vanaf de galerij zie je maakbaar Nederland in vogelvlucht.

Tentoonstelling over het Nederlandse architectuurbeleid.

Locatie: Grote zaal NAi, Rotterdam

Opdrachtgever: Nederlands Architectuurinstituut

Opdracht: 2002

Oplevering: 2002

Expositie periode: 17 februari - 21 april 2002

Bouwsom: € 123.000,-

Uitvoering: Xylos, Rotterdam, DaF-architecten


fotografie: Ger van der Vlugt