Prijsvraag Sint-Gitterdal Landen
  • data
  • tekst

Prijsvraag Sint-Gitterdal Landen

Centraal binnen de opdracht staat de herinrichting van de site Sinte Gitter als cultuurhistorisch landschap en het ontsluiten en beleefbaar maken van historie en landschap voor bewoners en bezoekers. Deze globale visie is geformuleerd met het waardevolle landschap en het kwetsbare archeologisch en onroerend erfgoed als uitgangspunten. Het stelt een sobere inrichting voor met een groen blauw karakter en een aansprekende beschermingsconstructie. Historische informatie en verwijzing is in beide geintegreerd en hebben een gelaagde opbouw. Deze opgave biedt de kans om de identiteit van Landen te versterken met het historische en landschappelijke verhaal van Sinte Gitter. Landen krijgt hiermee tevens een nieuwe groene verbinding, wezenlijk onderdeel van wandel en fietsroutes. Kortom: ook de verblijfskwaliteit  van Landen krijgt met inrichting van het Sint-Gitterdal een belangrijke impuls.

We werken vanuit het bestaande landschap met de daar aanwezige kernwaarden. We hebben als opgave gesteld om deze te versterken en zo te komen tot een duurzaam, leesbaar en beheerbaar landschap. Ingrepen en beheer zijn duurzaam  en en hebben een ecologische meerwaarde. Door te starten met het creëren van draagvlak en bekendheid middels (kunst)evenementen zal het merk Sinte Gitter worden versterkt. Dit maakt het mogelijk de betrokkenheid van huidige gebruikers en bewoners van Landen bij de uitwerking ten goede te benutten.

 

 

Voorstel voor herinrichting van de Sint-Gitterdal Landen

Locatie: Sint-Gitterdal

Status: Competition 2nd price

Ontwerp: 2013

Oppervlak: 15 ha

Programma: Landschap inrichting, Ruïne overkapping

Bouwsom: €600 000 (schatting)

Samenwerkingen: M A R C erfgoed adviseurs, Landlab

Projectteam: Catherine Visser, Polle Koks, María Mezquita Vidal

vorige / volgende project