Paramaribo revisited
  • data
  • tekst
  • pdf

Paramaribo revisited

In het kader van diverse projecten van ®MIT TUDelft in Paramaribo (Conservation management plan voor UNESCO en aftudeeratelier) is een nieuwe blik naar de historische houten stad Paramaribo, zoals die in de jaren zestig en zeventig door de auteurs Ozinga, Temminck Groll en J.L. Volders is beschreven. In hun publicaties geven de drie auteurs, vanuit verschillende perspectieven, in beschrijvingen, technische opnames en foto’s een beeld van deze stad. De drie publicaties hebben aan de basis gestaan van de plaatsing van Paramaribo op de Unesco Werelderfgoedlijst in 2002. In het nomi-natiedossier wordt Paramaribo omschreven als coherente, achttiende-eeuwse houten stad met een Nederlands koloniaal verleden. Paramaribo heeft sinds de jaren zestig en zeventig echter een enorme en dynamische ontwikkeling doorgemaakt die anno 2009 op het eerste oog slechts weinig overeenkomsten vertoont met de papieren weergave van de genoemde publicaties. De publicatie van het onderzoek geeft daarom behalve een nauwkeurige analyse van de publicaties van Ozinga, Temminck Groll en Volders, ook een nieuwe, op de toekomst gerichte interpretatie van Paramaribo. Zij gaat dieper in op de historische stedenbouwkundige aspecten van de stad, zoals de landschappelijke oriëntatie op de rivier en het grote multifunctionele bouwblok, die voor de toekomstige ontwikkeling van belang kunnen zijn. Paramaribo is volgens haar niet alleen een stad geweest met houten herenhuizen, maar ook een veranderlijke en heterogene stad waarvan groene erven, slavenhuizen, lommerrijke straten en een reeks uitbreidingen maar ook verwoestende branden het aanzien hebben bepaald. (uit inleidende tekst redactie bulletin KNOB, M.T. van Thoor)

Onderzoek en publicatie over de beschrijving en waardering van de 18de 19de en 20ste eeuwse houtbouw in Paramaribo, gepubliceerd in Bulletin KNOB.

Opdrachtgever: ®MIT TUDelft

Status: gepubliceerd

Oplevering: 2010-3