Holdeurn
  • data
  • tekst

Holdeurn

Op de Holdeurn ligt een Romeins industrieel complex onder de grond. De wijde omgeving werd 2000 jaar geleden van hieruit voorzien van dakpannen, bakstenen en aardewerk.

 

DaF-architecten maakte, in opdracht van MARC erfgoed adviseurs, twee schetsontwerpen voor de inrichting van deze archeologische vindplaats.

1: voorstel dat uitgaat van de omgekeerde periscopen:
De opgravingscontour wordt gemarkeerd met een terra cotta veld, tekening van het daadwerkelijke onderliggende complex.
Op dit veld staan bakstenen periscopen en stukken muur die dienen als bank. Het veld zal langzaam veranderen door het uitslijten van looppaden.


2:  voorstel dat uitgaat van geconditioneerd opgraven:
Drie gemetselde bakstenen bogen beschermen drie opgravingen. De bogen fungeren ook als grondkering. In de bogen is een tekst van glasstenen opgenomen waardoor tevens getemperd licht valt op de opgraving. De kopse kanten zijn ter bescherming dichtgezet met glas.

Schetsontwerp voor inrichting archeologische vindplaats.

Locatie: Holdeurn, Groesbeek

Opdrachtgever: MARC erfgoed adviseurs

Status: schetsontwerp

Ontwerp: 2010