Castellum Hoge Woerd
  • data
  • tekst

Castellum Hoge Woerd

Bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn zijn diverse archeologische vindplaatsen opgenomen als locaties voor openbaar groen. Onder het archeologisch rijksmonument de Hoge Woerd ligt één van de best bewaarde Romeinse legerkampen (castellum) van Nederland. Evenals het naburige Trajectum (Utrecht) en Laudum (Woerden) was dit castellum onderdeel van de Limes; de ruimtelijke en culturele grens van het Romeinse rijk. Rondom het legerkamp liggen kadewerken langs het Rijntracé, de civiele nederzetting (de Vicus) een badhuis en een groot urnenveld. Daarmee is dit monument in zijn samenhang van groot cultuurhistorisch belang. De pilot de Hoge Woerd is bedoeld om ontwerp voor inrichting en programmering van dit deel van het Leidsche Rijnpark te koppelen aan de verborgen archeologische betekenis van de plek. Hiervoor is met behulp van archeologische kennis over vergelijkbare castella een ruimtelijke analyse van de Hoge Woerd in de Romeinse tijd gemaakt.

500 Romeinen per hectare
Met een gedeeltelijk hypothetisch beeld van het Romeins legerkamp, de civiele nederzetting en het urnenveld langs een arm van de Rijn wordt de onzichtbare archeologie ruimtelijk aanschouwelijk gemaakt. Het samengaan van de formele fortenbouw, de losse lintbebouwing en het badhuis vormt een complexe compositie die ondanks de afstand in tijd onderdeel kan worden van de new town Leidsche Rijn. De ongelooflijke dichtheid van 500 mensen per hectare van het Castellum, is 5 keer de dichtheid van het huidige Leidsche Rijn. Geïnspireerd door de ruimtelijke reconstructie hebben ontwerpbureaus KCAP met Observatorium en 51N4E concrete ruimtelijke en programmatische voorstellen ontworpen.

Ruimtelijke verkenning van een Romeins legerkamp in Leidsche Rijn

Locatie: Hoge Woerd, Leidsche Rijn Utrecht

Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor Architectuur / projectbureau Belvedere, in het kader van de pilot ‘De Hoge Woerd’

Opdracht: 2004