Verenigingsgebouw Bijlmer Sportpark
  • data
  • tekst

Verenigingsgebouw Bijlmer Sportpark

Alles onder 1 dek!

Met het verenigingsgebouw Bijlmersportpark aan de Karspeldreef is een nieuw publiek gebouw gemaakt met sport en maatschappelijke voorzieningen voor de wijk. Het gebouw overbrugt de voorheen strikt gescheiden werelden van infrastructuur en Bijlmerpark.

De transformatie van het Bijlmerpark in Amsterdam Zuidoost tot stadspark met buitensport is het sluitstuk van de grootschalige vernieuwingsopgave voor de Bijlmermeer. De Karspeldreef liep ooit dwars door het Bijlmerpark en sneed dit in tweeën, zonder verbinding te maken. Het masterplan van Mecanoo voorzag in een kwaliteitsimpuls voor gebruik, inrichting en beheer van de openbare ruimte en een omranding van het park met 700 woningen en gebouwde voorzieningen voor sport en cultuur. Met het verenigingsgebouw Bijlmerpark waarvoor DaF-architecten in 2006 de pitch won, worden de Kaspeldreef en het vernieuwde Bijlmerpark in ruimte en gebruik met elkaar verbonden.

Het langgerekte gebouw is tegen en in het talud van de Karspeldreef  ontworpen, op het snijvlak van infrastructuur en sportpark. Het is zowel op de dreef als op de sportvelden georiënteerd. Door het dak in het midden op te tillen krijgt het langgerekte gebouw (130 x 11m) aan twee zijden een gezicht, een entree en daglicht. Het dak is benut voor 80 parkeerplaatsen en fungeert als drive-in tribune. Dwars op het gebouw verbinden twee trappartijen de parkeerplaats op het dak met de Karspeldreef en binnendoor, met het sportpark. Het gebouw is onderdeel van de omgeving en structureert deze: Samen met de twee langzaamverkeertunnels onder de Kaspeldreef, de OV-halte aan de dreef en de voetbalvelden, vormt het gebouw een samenhangende compositie op dit belangrijke kruispunt van de Bijlmermeer.

De gevels reageren in ritme, openheid en kleur op de omgeving.
De gevel aan de Karpseldreef heeft een sterke ritmiek. De verspringende vezelcementplaten  en dieper liggende ramen hebben gele neggen en kozijnen, waardoor de beleving vanuit de auto dynamisch is als je erlangs rijdt. Vier schoorstenen met geïntegreerde verlichting markeren de lengte van de gevel. Aan de kant van de sportvelden is de gevel open en transparant. Onder de overstekende borstwering van de daktribune is de gevel geleed met grote glaspuien en vouwdeuren die binnen- en buitenzijde verbinden. Rondom de sportvelden en de kopgevels staat het speciaal voor het Bijlmerpark ontworpen hekwerk met arabesken van DeMakersVan.


Onder het gemeenschappelijke dak is een gevarieerd programma. De ruimte is ingevuld door de gebruikers van het gebouw. Verschillende locale sportverenigingen delen het gebouw en de buitenruimte met een kinderdagverblijf en naschoolse opvang. Op basis van een globale indeling is iedere vleugel in nauw overleg ontworpen. In het  centrum van het gebouw liggen alle entrees aan de dubbel hoge hal.  In de zuidelijke vleugel zijn de sportverenigingen  met kantine en een reeks kleedkamers. De kleedkamers bestaan uit hufterproof betonsteen en tegelwerk met ingebakken sportspreuken. In de noordelijke vleugel bevindt zich het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang met de groepsruimtes langs de parkgevel. Het kinderdagverblijf is opgebouwd uit verplaatsbare lichte wanden met ‘driewielerproof‘ lambriseringen. Op de eerste verdieping, op het niveau van de Karspeldreef zijn kantoren met zicht op de velden voor bestuur en wedstrijdleiding. Door het schuin oplopende dak profiteren ook de kantine en de groepsruimtes van het kinderdagverblijf van extra hoogte.

Voor een minimaal energieverbruik is optimaal gebruik gemaakt van de situatie: het talud en het dakpakket vormen een goede buffer voor koude én warmte. Hierdoor kan koeling achterwege blijven en is de verwarming gerealiseerd met comfortabele laagtemperatuur vloerverwarming.

Met dit gebouw is aan de dreef een nieuwe publieke plek gemaakt die verbindingen en verblijfsplekken maakt tussen de voorheen strikt gescheiden werelden van weg en park. Het verenigingsgebouw is voor verschillende verkeersstromen optimaal te bereiken en heeft een bushalte waar naast stadsbussen in de toekomst ook de Zuidtangent Schiphol – Bijlmer – IJburg zal stoppen.

Kinderdagverblijf, naschoolse opvang, sportverenigingen en parkeerdak in het Bijlmer sportpark

Locatie: Karspeldreef, Amsterdam Zuidoost

Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Status: opgeleverd

Ontwerp: 2007-2009

Opdracht: september 2007

Oplevering: januari 2011

Oppervlak: 3200 m2

Programma: sportverenigingen, kinderdagverblijf, naschoolse opvang en 80 parkeerplaatsen

Bouwsom: € 2.800.000

Aannemer: Van Braam-Minnesma

Constructeur: ABT-west

Installaties: Hilverda-Spits

Management: Bouwhaven / A&BM

Publicaties:

Architectenweb

foto's: © Marcel van der Burg / © Jeroen Musch

Op kaart: Google Maps link