Dienstengebouw Plaswijckpark, Rotterdam
  • data
  • tekst

Dienstengebouw Plaswijckpark, Rotterdam

Het Plaswijckpark is een recreatiepark in het veen aan de Bergse Achterplas. Het heeft een drukker zuidwestelijk deel waar speeltuin en verkeerstuin domineren en een rustiger noordoostelijk deel dat nog steeds een romantische parkaanleg heeft met hoge bomenlanen, wilgen langs het water en kronkelpaden. Hier liggen ook de dierenverblijven en dienstengebouwen welke aan vernieuwing toe zijn. In verschillende vervallen gebouwtjes worden nu de dieren verzorgd, de speeltoestellen gerepareerd en de koffie gedronken. De opdrachtgever wil alle diensten en de buitenopslag bundelen in één compact gebouw. Hiiervoor is geen geld maar wel architectonische ambitie. En de mondige bewoners van de nabijgelegen woningen willen hun uitzicht op het groene park niet belemmerd zien.

Verdwijnen in het groen
Het ontwerp gaat uit van standaard hallenbouw met een logisch en modulair staalskelet. Het volume is geleed in drie gedeelten. Het eerste betreft de entree hof met een buitenopslag. Het middelste, lagere gedeelte is het gedeelte van de kantoren, de toiletten en de Quarantaineruimtes voor zieke dieren. Het derde, hogere gedeelte bevat de werkplaats en de kantine. Binnen worden de verschillende delen ontsloten met een ruime multifunctionele hal met daklichten en betonplex bekleding. Om te versmelten met de parkachtige omgeving is een gevel van groen-grijze aluminium sandwichplaten gemaakt waarlangs een begroeid scherm van gaas is gespannen. Tussen gaas en gevel is ruimte voor verschillende vogel-, insecten- en reptielen huisjes. De staalprofielen van het gaas zijn oranje en maken een onregelmatig ritme rondom het gebouw. Naarmate de begroeiing van deze gevel zal toenemen, zal het gebouw langzaam z’n oorspronkelijke identiteit verliezen en verdwijnen in het groen.

Servicegebouw met opslag, kantoren, quarantaine, werkplaats en kantine

Locatie: Plaswijckpark, Rotterdam

Opdrachtgever: Stichting Plaswijckpark

Opdracht: 2003

Oplevering: 2008

Oppervlak: 792 m2

Programma: Programma: kantoren, werkplaats, quarantaineruimtes, kantine en buitenopslag voor het park

Bouwsom: € 500.000,-

Aannemer: Dura Vermeer