Toolkit Carnisse
  • data
  • tekst

Toolkit Carnisse

In Carnisse staat een groot aantal woningen naar het revolutionaire woningbouwconcept van J.H. van den Broek (1938). Com.wonen heeft een klein aantal van deze woningen opgekocht en is op zoek naar mogelijkheden voor verbetering als voorbeeld voor de andere eigenaren in de wijk.

Na 50 jaar zijn de blokken uitgeleefd, zijn de huizen te klein en is de stedenbouwkundige context veranderd. Gebruikelijke renovatie is moeilijk vanwege het totaal versnipperde eigendom en de grote investeringen en lange tijdsduur die dat met zich meebrengt. Het is bovendien de vraag of renovatie een kwaliteitsverbetering oplevert; Terug naar de oorspronkelijke situatie betekent immers dezelfde rationele en goedkope woningen maar nu met de littekens van renovatie. De uitdaging is om mogelijkheden te vinden die de individuele woning zowel technisch als in zijn voorkomen aanpakken, waarmee zowel gebruik als uitstraling verbeteren. Anders gezegd: Kunnen we het oorspronkelijk idee herontwikkelen in plaats van het gebouw te renoveren?

De 4e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam vormde de aanleiding voor dit project: Crimson architectural historians heeft als curator van het deel ‘maakbare stad’ een aantal architecten, opdrachtgevers, politici en gebruikers aan elkaar verbonden met als doel om tot een maakbaar voorstel te komen voor een reële opgave in Rotterdam. Inmiddels wordt in opdracht van Com.Wonen door DaF gewerkt aan de realisatie van een voorbeeldproject.

Van den Broek de luxe
In de geest van het oorspronkelijke ontwerp is een ‘toolkit’ ontwikkeld die ingrepen omvat op diverse schaalniveau’s. Deze ingrepen verbeteren zowel de individuele woning als ook het woningblok als geheel. Elementen uit het oeuvre van van den Broek dienen als inspiratie van de toolkit toegepast aan de voorgevels van de blokken. Voor de achterkanten en de dakopbouwen zijn de elementen in de toolbox geïnspireerd op het luxe modernisme van villa's. De toolkit is hiermee opgevat als een verrijking van de schrale en pragmatische architectuur van de blokken en biedt mogelijkheden voor de expressie van individuele woonwensen en verschillende sferen. Zo ontstaat er een aantrekkelijke mogelijkheid voor woning-eigenaren om naar gelang de investeringsruimte hun woning en blok tot een meer prettige leefomgeving te maken. Tegelijkertijd wordt hiermee gepoogd de bewoners langer aan de wijk te binden en daarmee een meer diverse bevolkingssamenstelling te creëren.

Pandsgewijze renovatie van een oorspronkelijk idee.

Locatie: Carnisse, Rotterdam

Opdrachtgever: Com.Wonen

Ontwerp: september 2009

Uitvoering: 2011