Schuytgraaf, veld 1
  • data
  • tekst

Schuytgraaf, veld 1

Veld 1 ligt in de noordwestelijke punt van Schuytgraaf aan de rand van het Betuws rivierenlandschap. De opzet van Schuytgraaf, met zijn scherfachtige velden waartussen het landschap ervaarbaar blijft, is hier op zijn hoogtepunt. Een fossiele rivierloop, de oude Romeinse Limes weg, een nieuw kanaal en een boeren weggetje vormen samen met het weidse landschap het kader waarbinnen 210 eengezinswoningen komen te staan. Het veld is binnen Schuytgraaf een geel veld, dat wil zeggen dat het een landelijk karakter moet krijgen een relatief lage dichtheid. De thema’s landelijk wonen in de polder en Dubo water zijn als randvoorwaarde meegegeven.

Locatie, locatie en locatie
In het ontwerp zijn deze omgevingsinvloeden doormiddel van een aantal snedes het veld van 10 hectare binnengedrongen. Diagonaal door het veld loopt de Limes, het vermoedelijke tracé van de Romeinse weg tussen Arnhem Meinerswijk en Driel. Deze snede is als een breed uitlopende landschappelijke strook vormgegeven met middendoor een dijklichaam die de Limes markeert. In deze Limes snede zijn informele speelplekken en de waterberging gesitueerd. De hoofdontsluiting van Veld 1 wordt gevormd door een ringlaan die het hele veld van zuid naar noord in een acht-vorm doorsnijdt. Hieraan liggen aan de binnenkant van de ring de aaneengesloten woningen. Buiten de ring zijn twee onder één kap en vrijstaande woningen gegroepeerd rond collectieve erven. Elk collectief erf mondt uit aan de rand van het veld op een grotere landschappelijk element zoals het moeras, de ecozone en het kanaal.
In het ontwerp van de openbare ruimte staat het uitbeelden van de in schaal en gebruik geleidende open ruimte centraal; Van weids landschap via groene vista en ringlaan tot aan het intieme erf heeft iedere ruimte zijn eigen inrichting en gebruiksmogelijkheden. Het contrast tussen de dichtere geschakelde woningen binnen de ringlaan en de erfbebouwing daar buiten wordt versterkt door ieder een eigen architectonisch programma mee te geven. Deze bouwregels worden per zone omschreven in het Beeldkwaliteitsplan. Zo hebben de woningen aan de collectieve erven lage goten, sterke dakvormen en staan in het groen van hagen en tuinen. De woningen verspringen wat betreft rooilijn, kaprichting en goothoogte om zo een levendige en informele compositie te maken. Langs de ringlaan zijn de woningen daarentegen compact geschakeld en met de hoge voorgevel op de Luslaan georiënteerd. De woningen aan de Luslaan hebben een formeel en stenig karakter versterkt door de formele voortuin met waterfeature.

Verkavelinsplan, ontwerp openbare ruimte en beeldkwaliteitsplan voor veld 1 van de Vinex wijk Schuytgraaf

Locatie: Schuytgraaf, Arnhem

Opdrachtgever: GEM Schuytgraaf

Ontwerp: 2007

Opdracht: 2007

Oplevering: 2012

Oppervlak: 10 hectare

Programma: 210 woningen