Rurbania, meer Twente door verdichting
  • data
  • tekst

Rurbania, meer Twente door verdichting

Een strikte zonering tussen privé en publiek is daar echter wel bij nodig. Iedere woning krijgt daarom een volledig privé buitenruimte met een specifieke relatie tot de omgeving. Voor deze studie ontwikkelden wij 6 types die dit ieder op eigen wijze realiseren.
Het erf, aangepast aan het nieuwe gebruik, is de ruimtelijke module waarmee zowel het landelijk als het stedelijk gebied ontwikkeld kan worden. Waar de oorspronkelijke erven een menging waren van woonbebouwing voor grote familieverbanden, bedrijfsgebouwen, opslag en tuin, kunnen op het nieuwe erf woningen voor verschillende doelgroepen, kleine bedrijvigheid en collectieve voorzieningen gecombineerd worden, zoals bijvoorbeeld een speel- of sportveld, een kapbos t.b.v. de open haard, een hobbyschuur, mesthoop, parkeervoorziening, zwembad of, meer immaterieel, collectieve beveiliging, kinderoppas of andere gemeenschappelijke interesse.
De Twentse zandgronden zijn op versnipperde wijze ontgonnen. Het resulterend stedelijk landschap - Rurbania - is een zwerm van erven, akkers, industrie en woningbouw in een kleinschalig landschap. Door de monofunctionele planologie dreigt het Twents Rurbania haar caleidoscopische kwaliteiten te verliezen. Met de verdichting en intensivering van zowel de stedelijke als de landelijke delen van het Twents Rurbania, met een nieuw amalgaam van programma's wordt de karakteristieke structuur en werking van Rurbania gehandhaafd en benut.

Studie naar regiospecifiek bouwen in Twente.

Locatie: Twente

Opdrachtgever: S.E.V.

Ontwerp: 2002

vorige / volgende project
gerelateerde projecten: