Koperwieklaan 1, Bilthoven
  • data
  • tekst

Koperwieklaan 1, Bilthoven

De locatie de Koperwiek in Bilthoven ligt op het snijvlak van de groene Bilthovense lanen, een gestempelde woningbouwwijk uit de jaren ‘60 en de dorpskern. Het diepe kavel is ingeklemd tussen een groot woon-zorgcomplex en de achterkanten van villa’s. Het nu zeer rommelige gebied kan door een nieuwe ontwikkeling veranderen in een groene en luxueuze woningbouwlocatie. Het stedenbouwkundig ontwerp betreft een gedetailleerd onderzoek naar het optimale programma, de inrichting en ontsluiting van het kavel en naar de passende bouwenveloppe. Middels twee workshops met gemeente en ontwikkelaar Synchroon en eigenaar de Jong BV is een randvoorwaardennota opgesteld die kaders biedt om toekomstige ontwikkeling op een goede manier in te passen.
Het diepe kavel van circa 3000 m2 wordt ingericht als collectieve tuin waarin een aantal bestaande monumentale bomen staan. Op een ondergrondse parkeergarage komen twee bouwvolumes met ieder een eigen karakter. Richting de villa’s aan de Julianalaan zijn de volumes lager om zo voldoende zon in de achtertuinen te laten doordringen. Het voorste volume is georiënteerd op de openbare ruimte van de straat en het plein voor het zorgcentrum. Het achterste volume staat tussen de bomen. Drie entrees zijn middels paden met de straat verbonden. Door een opgetilde plint kunnen de begane grond woningen terrassen krijgen aangrenzend aan de collectieve tuin. Architectuur en inrichting van de collectieve tuin versterken het groene karakter van de locatie en sluiten aan op de hybride omgeving.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Locatie: Koperwieklaan 1, Bilthoven

Opdrachtgever: Gemeente de Bilt

Ontwerp: 2010

Samenwerkingen: Kirsten van den Berg

Projectteam: Catherine Visser, Kirsten van den Berg