Het Klooster binnenstebuiten
  • data
  • tekst

Het Klooster binnenstebuiten

Midden in de volkswijk het Oude Noorden staat een ensemble dat ooit het hart van de wijk vormde: een nonnenklooster met bijbehorende scholen en een kerk. Na bijna 100 jaar klopt dit hart van de wijk niet meer: De kerk is zijn rol voor de wijk verloren en het klooster is zonder respect verbouwd en volgestouwd. Het klooster was altijd al uit de aard van zijn functie een gesloten en naar binnen gekeerd gebouw. Na jaren van ad hoc ingrepen (quick winns) is het klooster de uitstraling in de buurt verloren.  En dat terwijl het gebouw tegelijkertijd als buurthuis, kinderdagverblijf en cultureel centrum functioneert en daarmee een belangrijke publieke functie heeft.

 
Een open buurtcentrum
DaF  heeft een ontwerp gemaakt met de monumentale en decoratieve kwaliteiten van het gebouw als uitgangspunt. Deze kwaliteiten zijn vertaald naar een nieuwe situatie. Het gebouw is niet meer een afgesloten nonnenklooster met schoolklassen maar een open en multifunctioneel buurtcentrum. Door nauwkeurige analyse van het bestaande is een realistisch, in fasen uit te voeren plan van aanpak opgesteld.

Het programma wordt herverdeeld zodat het de formele driedeling van het gebouw versterkt en andersom. De decoratieve details van het Klooster hebben een architectonische en ruimtelijke articulatie die opnieuw wordt ingezet om het gebouw leesbaar te maken en het te verbinden met de omliggende publieke ruimte. Met het maken van het Kloosterplein en het openen van de plint van het gebouw opent het voormalige gesloten nonnenklooster zich naar de buurt. Het patroon van het plein zet de monumentale vormgeving van het voormalig klooster ook in de buitenruimte voort. Het patroon dient twee doelen: het introduceert een typisch ‘Kloosterkarakter’ in de buurt en het accomodeert continue veranderingen. Zo wordt maximaal gebruik van de openbare ruimte ook in de toekomst gewaarborgd. Het plein bestaat uit een combinatie van oude en nieuwe materialen wat tegelijkertijd flexibiliteit koppelt aan duurzaamheid.

Dit project kwam tot stand in het kader van de 4e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Crimson architectural historians heeft als curator van het deel ‘maakbare stad’ een aantal architecten, opdrachtgevers, politici en gebruikers aan elkaar verbonden met als doel om tot een maakbaar voorstel te komen voor een reële opgave in Rotterdam.

Reanimatie van een gebouw en diens omgeving.

Locatie: Oude Noorden, Rotterdam

Opdrachtgever: Crimson architectural historians / Woonstad / IABR

Ontwerp: september 2009