Gat van Bolmers, Schiedam
  • data
  • tekst

Gat van Bolmers, Schiedam

Aan het Broersvest bezitten de gemeente Schiedam en Rabobank twee open gaten 
(Gat van Bolmers en Gat van Mak). Bebouwing in de open gaten is al decennia lang een heikele kwestie in Schiedam. De brand in enkele panden aan het Broersveld  heeft restauratie en herbestemming actueel gemaakt. Het ontwerponderzoek geeft samen met het cultuurhistorisch en morfologisch onderzoek door SteenhuisMeurs inzicht in de potenties van het gebied. Het formuleert aanbevelingen voor een geschikt programma (soorten en aantallen woningen, andere functies), een typologische opzet, een visie op openbare ruimte en ontsluiting, en een ruimtelijk model vanuit de ambitie om dit complexe deel van Schiedam te versterken en te repareren.
Het Broersvest is ondanks de grote transformaties in bebouwing en openbare ruimte nog steeds de herkenbare harde rand van het middeleeuwse Schiedam. De twee open gaten zijn opgespannen tussen deze rand en de kleinschalige en informele binnenkant van het Broersveld. De opgave vraagt om een fundamentele keuze hoe de Broersvest als historische stadsrand en als stedelijke boulevard verder ontwikkeld zal gaan worden.

Onderzoek naar herontwikkeling en reparatie

Locatie: Centrum, Schiedam

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Ontwerp: 2009

Samenwerkingen: SteenhuisMeurs, Paul Meurs