Around the Block
  • data
  • tekst

Around the Block

Nu de zware metaalindustrie uit de stad Essen verdwijnt, kan het achtergebleven industriegebied opnieuw verstedelijkt worden, ditmaal met woningen. Het grootschalige industriële landschap bestaat uit uitgestrekte bossen met grote gebouwen, doorkruisd door wegen en goederenspoorlijnen. De bossen vormen een prachtig onontgonnen landschap om in te wonen, de spoorlijnen worden gebruikt voor nieuw openbaar vervoer, de ontsluiting over de weg is al aanwezig.

Deze situatie vraagt om een nieuwe woontypologie, compact om infrastructuur te benutten en groengebieden open te houden, maar ook kleinschalig en verspreid, met woningen midden in het bos waarmee het gebrek aan niet-stedelijke woningtypes binnen de gemeente Essen wordt opgelost.

Een dergelijke herverstedelijkingsstrategie voor Essen-noord kan alle vrijkomende industriële terreinen omvatten. Voor de prijsvraag beperken we ons tot een driehoekige locatie tegenover de universiteit.
Om de bestaande kwaliteiten van de locatie te behouden en toch zoveel mogelijk woningen te maken zijn de woningen en kantoren in zes grote blokken samengepakt, met de kantoren aan de geluidsbelaste kant. Elke woning heeft maximale privacy: een eigen voordeur aan het park, een garage, een verticale tuin en een dakterras met open haard. Het enige wat de woningen delen is het park en de machinekamer: in het hart van elk blok worden ecologische energietechnieken voor water, stroom en warmte gecombineerd.

prijsvraagontwerp voor stedenbouw en
architectuur van 186 woningen in het voormalige
industrieele landschap van Essen-Noord, Duitsland

Locatie: Essen-Noord, Duitsland

Opdrachtgever: Europan 5

Status: 1e prijs

Ontwerp: 1999

vorige / volgende project