ir. Catherine M.N. Visser

Catherine (Parijs, 1966) studeerde in 1994 met eervolle vermelding af als architect aan de Technische Universiteit Delft. Daarvoor studeerde ze twee jaar Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden; 1985-1987. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij de bureaus MAXWAN en PalmBout richtte zij in 1998 samen met Paul van der Voort en Daan Bakker het bureau DaF-architecten op. Dit bureau werkt sindsdien aan uiteenlopende opdrachten en onderzoeken en ontving verschillende prijzen, waaronder de eerste prijs voor Europan V (Essen, Duitsland) en de Charlotte Köhlerprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Catherine heeft zich binnen het bureau gespecialiseerd in het ontwerp en onderzoek op het raakvlak van archeologie, erfgoed en ruimte. Zij fungeert in multidisciplinaire teams vaak als bruggenbouwer die in staat is de belangen en deskundigheden van verschillende partijen en disciplines te verbinden aan het ruimtelijke project. Zij heeft ervaring in het scherp krijgen en verbeelden van de randvoorwaarden die toekomstige architectonische uitwerkingen stimuleren en beheersen.

 

In die hoedanigheid is zij sinds 2003 betrokken bij diverse projecten rond publiekspresentatie en werelderfgoed nominatie van de Romeinse Limes in Nederland. (de Limes Atlas, visualisatie Meinerswijk, Masterplan Limes Gelderland, Quickscan Limes voor College van Rijksadviseurs) Van 2007 tot 2013 is ze als onderzoeker en docent verbonden geweest aan de masteropleiding Heritage & Architecture van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hierbij publiceerde ze een onderzoek over Werelderfgoedstad Paramaribo en leidde ze een Summerschool over de revitalisatie van 'New Holland' in Sint Petersburg. Ze werkt in multidisciplinaire teams aan ontwikkelingsvisies waarin cultuurhistorie centraal staat zoals een visie op de Steentijdvindplaatsen in opdracht van de gemeente Almere en de cradle to cradle visie op erfgoed voor het kazerneterrein in Venlo. Met het meerjarig project 'Polderpad van Rotte tot Schie' ontwikkelt ze samen met Natuurmonumenten, historische verenigingen en lokale boeren en bewoners beleveniselementen voor het Polderpad van Rotte tot Schie. Hierin komen online publieksbereik, landschappelijk ontwerp en gebiedsidentiteit samen.

 

Catherine schrijft artikelen en plankritieken in vakbladen waaronder Blauwe Kamer, Space, Heemschut, S&RO en KNOB Bulletin. Ze geeft onderwijs aan de masteropleiding public interior van de TUDelft en begeleidt studenten en afstudeerders aan diverse Nederlandse ontwerpopleidingen. Als bewoner en ontwerper is ze actief in het architectenplatform 'Agenda Rotterdam' Waar ze zich inzet voor behoud van het wederopbouwerfgoed van Rotterdam. Ook is ze in Middelland actief bij diverse buurtinitiatieven zoals de Spoortuin en Mooi Mooier Middelland. Catherine is met haar zoon Hugo imker van twee bijenvolken in de Spoortuin.