Projecten lijst

opdracht jaar projectcode project
2015 NOA

Programmering en herontwerp een oude melkschuur en zijn omgeving tot infocentrum Natuurmonumenten in de Zuidpolder. Onderdeel van de belevenisverbinding Noordas. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. In samenwerking met Natuurmonumenten, Yocolo en Biotoop.

2015 HUI

Verbouwing voormalig bankgebouw tot medisch centrum

2015 DOR

Voorstudie voor herontwikkeling gemeentelijk monument, Dordrecht

2015 SCAN

Quickscan en keynote presentatie betreffende de publiekspresentatie van de Romeinse Limes in Nederland. Opdracht van het college van rijksadviseurs, Eric Luiten in het kader van de werelderfgoednominatie van de Neder-Germaanse Limes. 

2014-2015 BAD

Verbouw voormalig koetshuis tot kleinschalige horeca en twee woningen. Rotterdam

2014 ZEBRA

Ontwerp tentoonstellingsruimte van kindermuseum Villa Zebra

2014 HBB

Studie inpassing kanocentrum, Hoge Bergese bos, Rotterdam

2014 VED

Vormgeving Vedute tentoonstelling “THINKING (out of) THE BOX” in Marres, Huis voor  Hedendaagse Cultuur, Maastricht.

2014-2015 CON

Verbouw cultureel centrum Concordia, Enschede

2014 DOO

Verbouw sacristie tot apotheek, Doornenburg

2014 BEM

Interieur apotheek, Bemmel

2013-2015 ANG

Nieuwbouw medisch centrum, Huissen

2013 BLO

Onderzoek naar fysieke kwaliteitsverbeteringen van de wijk Bloemhof in Rotterdam.

2013 V2C

Craddle to craddle visie op beleving en visualisatie van de archeologie en het erfgoed binnen de grootschalige ontwikkeling van het Kazerneterrein in Venlo. In opdracht van de gemeente Venlo en in samenwerking met Marc Erfgoed Adviseurs en Kirsten van den Berg RO -advies.

2013 GIT

Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester voor de herinrichting, beschermingsconstructie  en publieksontsluiting van de  archeologische site Sint-Gitterdal Landen, 2e prijs. In samenwerking met Marc Erfgoed Adviseurs en Landlab.

2013 KRA

Uitbouw particuliere woning Kralingen

2013 A59

Esthetisch programma van eisen voor viaduct en brug in de A59 over het Drongelens kanaal.  In opdracht van Rijkswaterstaat.

2012-2015 HAZ  Verbouw en nieuwbouw studentenwoningen tot medisch centrum. Nijmegen
2012  ARN  Augmented Reality app voor de vestingstad Nijmegen. In opdracht van de gemeente   Nijmegen, in samenwerking met; Zicht online, Twnkls en Biqini
2012  NOA 

Belevenisverbinding Noordas, Concept en toolbox voor interactief en beleefbaar polderpad

2012  MUWI 

Re-MuWi, Efficiënte en analoge transformatie van systeemschool.

2011 KAL Ontwerp uitkijktoren Kalverpolder Zaanse Schans. Oplevering 2012
2011 ZAA Ontwerp aangepast entreegebied Zaanse Schans. Oplevering 2012
2011 NRF
Publicatie beschouwing ‘Gebiedsbescherming als archeologische opgave’ in publicatie ‘Toekomst beschermd gezicht?’ redactie van R MIT, TU Delft, Paul Meurs, Nationaal Restauratie Fonds (NRF), Wim Eggenkamp, Rijksadviseur Cultuurhistorie.
2010 MOT Meervoudige opdracht Sportcomplex
2009-2011 CAR Ontwerp 'Toolkit Carnisse', pandsgewijze renovatie van jaren 40 flats van van den Broek. I.o.v. IABR en COM Wonen.
2008-2011 ALM

Visie en toolbox 'Steentijd in Almere' de ruimtelijke inrichting en visualisatie van steentijdvindplaatsen, in opdracht van de gemeente Almere.

2010 LGP Renovatieplan 2000 woningen & realisatie proefwoningen. I.o.v. Landal Green Parcs.
2008-2015 EIN Ontwerp 15 bruggen en een steiger voor Park Meerland, Eindhoven. I.o.v. Gemeente Eindhoven. 14 opgeleverd.
2010 R70 Gastprogrammeur van onderzoek en symposium over jaren 70 architectuur in Rotterdam. I.o.v. AIR-Foundation Rotterdam.
2007-2010 BIJL Ontwerp Verenigingsgebouw en parkeerdek voor een aantal sportverenigingen, een kinderdagverblijf en een festivalkantoor in het Bijlmerpark. I.o.v. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Opgeleverd.
2010 HOL Schetsontwerp Holdeurn, voor de inrichting van een archeologische vindplaats in Groesbeek, in opdracht van MARC erfgoed adviseurs.
2009 GEN Meervoudige opdracht voor het dienstengebouw voor de binnenvaarthaven van Gent. I.o.v. Havenbedrijf Gent.
2009 KLO Studie 'Het Klooster binnenstebuiten, Reanimatie van een gebouw en diens omgeving'. I.o.v. IABR
2009 ANG Schetsontwerp woning en een huisartsenpraktijk in een bestaande boerenschuur.
2009 BIL Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie Koperwiek 1 in Bilthoven. Samen met Kirsten van den Berg. I.o.v. gemeente De Bilt.
2009-2012 BIJLII Ontwerp Atletiekgebouw Bijlmerpark. In aanbouw.
2006-2009 NHW Onderzoek & publicatie 'Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie'; over de defensieve architectuur binnen een multidisciplinaire behandeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als historisch, landschappelijk en architectonisch fenomeen, redactie van B. Colenbrander, 010-publishers Rotterdam.
2008 LIM Werkboek Cultuurhistorie Meinerswijk, Ontwerpen aan 2000 jaar geschiedenis met onder andere een Romeins castellum, in het licht van toekomstige ontwikkelingen. Onderdeel Team Marc Kocken, ADC Heritage, Ed Joosting Bunk, Plan de Campagne.In opdracht van Dienst Stadsbeheer, afdeling Erfgoed, gemeente Arnhem, mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Programmabureau de LIMES
2008 BRO Haalbaarheidsstudie naar de invulling van de open gaten Broersveld/Broersvest in Schiedam. I.o.v. gemeente Schiedam.
2008 LIM Studie Limes Valkenburg: Praktijkstudie naar de toepassing van de Limes-grammatica. I.o.v. Aorta
2008 KRI Onderzoek 'Verboden kringen', naar de betekenis en potentie van de houten huizen in de verboden kringen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met SteenhuisMeurs onderzoek en Militair-historisch publicist Douwe Koen. In opdracht van Nat. Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
2007-2009 VAT Ontwerp Winkelpaviljoen in het centrum van Vathorst, Amesfoort
2007-2012 ZES Ontwerp 42 bruggen voor de nieuwbouwwijk Park 16-hoven, Rotterdam. I.o.v. Gemeente Rotterdam. Eerste 12 opgeleverd.
2007 IABR Ontwerp tentoonstellingen ‘POWER’ internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: “Visionary Power” en “de Nieuwe Nederlandse stad” en de ‘PowerLounge’ in de Kunshal te Rotterdam. Opgeleverd.
2007 HAS Meervoudige opdracht voor verbouw/nieuwbouw van de kunstopleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt. I.o.v. de PHL
2007-2008 SCH Stedenbouwkundig plan voor 213 woningen in veld 1, Schuitgraaf, Arnhem. i.o.v. de Gemeente Arnhem
2007 COL-B Ontwerp Woonhuis B. Colenbrander, Noord Brabant. Opgeleverd.
2006 CHINA Ontwerp & realisatie tentoonstelling 'China Contemporary, beeldcultuur'. Tentoonstelling in en voor het Nederlands fotomuseum.
2005-2006 LIM Ontwerp 'Markering en Marketing Masterplan voor de limes in gelderland & Ontwerpgrammatica Limes'. Team: Eric Luiten, Landschapsarchitect,Marc Kocken, ADC Heritage, Peter Paul Witsen, Westerlengte, Ed Joosting Bunk, Plan de Campagne.In opdracht van Provincie Gelderland, Knooppunt Arnhem-Nijmegen, Projectbureau Belvedere
2006 NOT Stedenbouwkundige massastudie naar de Notaristuin-locatie Winterswijk. I.o.v. De Woonplaats
2006 SPO Ontwerp openbare ruimte rondom het Sportcomplex Caland, Osdorp. i.o.v. deelgemeente Osdorp, Amsterdam. Opgeleverd.
2006 VIJF Meervoudige opdracht voor seniorenwoningen in Vijfhuizen. I.o.v. De Woonmaatschappij Hoofddorp
2006   Ontwerpvisie voor een gemeenschapscentrum in Scherpenzeel. I.s.m. Jasper de Haan Architecten
2005-2007 SPO Ontwerp Sportcomplex Caland, Osdorp. 7000m2 sportaccommodaties i.o.v. deelgemeente Osdorp, Amsterdam. Opgeleverd
2005-2007 COL-K Ontwerp Woonhuis K. Colenbrander, Amsterdam. Opgeleverd
2005-2007 IJB Ontwerp Woonhuis Berndsen-Burer op IJburg, Amsterdam. Opgeleverd.
2005 IABR Ontwerp & realisatie van tentoonstellingen “Mare Nostrum” en “Hollandse Waterstad” in het gebouw Las Palmas te Rotterdam. I.o.v. Internationale Architectuur Biënale Rotterdam.
2005-2006 MEX Ontwerp 'Holbein-Patriotismo': woongebouw met 70 appartementen in Mexico City: i.o.v. MGI-inmobiliario, Mexico.
2005 HOB Ontwerp Welstandsparagraaf voor het gebied Hoboken i.v.m. herontwikkeling Erasmus-MC, met K. van den Berg, DS+V R-dam.
2005 LIM Onderzoek & publicatie 'Limes Atlas'; over de typologie van de Limes-bouwwerken in het kader van de multidisciplinaire publicatie over de Romeinse rijksgrens in Nederland, redactie van B. Colenbrander en MUST, 010-publishers Rotterdam
2005   Ontwerp Woonhuis Termorshuizen / Du Tout, Haarlem, verbouwing
2004-2006 ESS Ontwerp Essostation in Leischenveen i.o.v. Coteba bv, Roosendaal. Opgeleverd.
2004-2006 PLAD Ontwerp Dienstengebouw voor het Plaswijckpark te Rotterdam, i.o.v. Stichting Plaswijck Park. Opgeleverd.
2004-2007 NWV Ontwerp Gezondheidscentrum met HOED-praktijk, apotheek en fysiotherapie, Nieuw Vennep. Opgeleverd.
2004-2005 DOO Studie ‘de perfecte doos’; over de architectuur van bedrijfsgebouwen. I.o.v. Stimuleringsfonds voor Architectuur.
2004-2005 AM-NAi Prijs: AM Nai Prijs 2004; Tentoonstelling in het Nai van de Fast Ferry naar aanleiding van de prijsuitreiking voor het beste gebouw dat in de periode 2002-2004 is gerealiseerd door een architect onder de veertig jaar.
2004-2005  ARC Tentoonstelling ‘De elite van morgen’, ARCAM, Amsterdam.
2004 LIM Ontwerp: Ruimtelijke interpretatie van de Romeinse nederzetting aan de Hogewoerd bij Utrecht. In het kader van de pilotptojrct de Hogewoerd. In opdracht van Projectbureau Belverere en Stimuleringsfonds voor Architectuur.
2004 HIA Ontwerp voor een mobiele kunstruimte, i.o.v. de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
2004 OSP Ontwerp voor een podium in het Stadspark te Osdorp. I.o.v. gemeente Osdorp
2004  VEN Studie ‘openbaar domein in Amsterdam Zuid-Oost’, i.o.v. deelgemeente Zuid-Oost.
2004  HOO Verbouwing van een woonhuis in Rotterdam i.o.v. H v/d Hooven, Rotterdam. Opgeleverd.
2004  BIL Verbouwing van een woonhuis in De Bilt, i.o.v. familie Smits/ v/d Meerendonk. Opgeleverd.
2003-2004 KIN Prijsvraaginzending ‘Naar Zolder’ voor de ronald McDonald VU kinderstad, Amsterdam. 2e prijs
2003-2004 WIP Visie inpassing Wipmolen, Havenkom Alblasserdam, i.s.m. H+N+S Landschapsarchitecten. In opdracht van de gemeente Alblasserdam.
2003-2004 OVE Ontwerp Uitbreiding van 3 woningen in Overveen. Opgeleverd.
2003-2004 WAT Ontwerp woonhuis in Wateringse Veld, Den Haag. Opgeleverd.
2003 LIM Onderzoek 'Ontwerpatelier Limes'; de betekenis van archeologie en cultuurhistorie voor de huidige planologie en landschapsinrichting in het Romeinse grensgebied. I.o.v. Stuurgroep Belvedere.
2003  VAT Ontwerp 'Plat-Vorm': muziekpodium en ontmoetingsplek in het Park van de Tijden, Vathorst, Amersfoort.
2003  OSS Ontwerp uitbreiding van een woonhuis in Oss. Opgeleverd.
2003  BLA Verbouwing bedrijfspand voor Blanksma Bouwbedrijf in Alphen a/d Rijn. Opgeleverd.
2003 MAD Ontwerp woonhuis in Made (NB). Opgeleverd.
2003   Prijsvraaginzending Nul tot 100; ‘Wonen met Zorg, Zorg voor Wonen’. Uitschrijver College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen.
2002-2003 SEV Studie Regiospecifieke architectuur; ontwerpstudie over Twente, i.o.v. de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting & het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rotterdam.
2002-2005  LRU Ontwerp LRU Temp; Stedenbouwkundig plan en supervisie voor een gebied met tijdelijke voorzieningen in Leidsche Rijn, Utrecht, i.o.v. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht.
2002 HOB Masterplan Hoboken; Masterplan voor het gebied Hoboken i.v.m. herontwikkeling Erasmus-MC, samen met K. van den Berg, DS+V Rotterdam.
2002-2004 PLA Ontwerp Verkeerstuin Plaswijckpark; Herinrichting van de verkeerstuin in opdracht van stichting Plaswijckpark, Rotterdam.
2002 HOB Stedebouwkundig plan 'Provisorium locatie'; een deelgebied van Hoboken, Rotterdam. I.o.v. DS+V Rotterdam.
2002 PRO Ontwerp tentoonstelling 'De Grote Projecten'; over het Nederlands architectuurbeleid, in en voor het NAi.
2002  ZHN Ontwerp tentoonstelling 'Zuid-Hollandse Nieuwe'; de vormgevingsprijs 2002 van Zuid Holland in de Waag te Leiden, i.o.v. Stichting Kunstgebouw, Rijswijk.
2002-2003 MEX Prijsvraag ‘sustainable housing’ in Guanajuato (Mexico).
2002 RUS Prijsvraagontwerp voor twee woontorens in Moskou.
2002  EDE2 Ontwerp EDE 2; ontwerp voor een nieuw onderkomen voor het Nedelands Tegelmuseum en 12 atelierwoningen te Ede.
2002  EDE1 Ontwerp EDE 1; architectonische uitwerking van het stedenbouwkundige plan voor de Uitvindersbuurt in Ede in opdracht van de gemeente Ede en woningbouwvereniging Woonstede.
2002 FER Ontwerp Fast Ferry; wachtruimte op het aanlegponton aan de Willemskade te Rotterdam i.o.v. Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Opgeleverd.
2002  BIRD Bird & Bird; verbouwing van een groot advocatenkantoor te Den Haag. Opgeleverd.
2002 PLAP Ontwerp Kiosk Plaswijckpark; uitkijk- toilet en snoepkiosk i.o.v. stichting Plaswijckpark, Rotterdam. Tijdelijke voorziening opgeleverd in 2002. Permanent paviljoen.
2002 BED Ontwerp 'Huis in het bos'; ver- & nieuwbouw van een woonhuis te Berg en Dal. Opgeleverd
2002  TRIMM Verbouwing en uitbreiding van Kantoor TriMM en woonhuis Zwart;  Enschede. Opgeleverd.
2001-2003 WAT1 Ontwerp Wat-je-wil; een catalogus van vrijstaande huizen voor een uitbreidingswijk, naar aanleiding van een voorbeeldplan i.o.v. Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld, Den Haag.
2001  SCH Ontwerp Strandpaviljoens; studie naar permanente horecapaviljoens te Scheveningen i.o.v. de vereniging van strandtenteigenaren.
2001 PRIX Ontwerp tentoonstelling 'Coming soon'; Prix de Rome, Europan en Archiprix in de Van Nelle Fabriek Rotterdam, i.o.v. Europan Nederland en stichting Prix de Rome.
2001 H2O Ontwerp tentoonstelling Waterproject 1854-2001; Half jaar durende buitententoonstelling in 5 door ons ontworpen paviljoens aan de singels van Rose, i.o.v. de Stichting Waterproject 1854 - 2001, Rotterdam.
2001 KFC Ontwerp Kentucky Fried Chicken; restaurant + hangplek voor skaters te Hoofddorp i.o.v. KFC Nederland.
2001/2006 ESS1 Ontwerp Essostation; Tankstation in de bebouwde kom, in opdracht van ExxonMobil, Benelux.
2001  ROT Ideeënprijsvraag stadskantoor Rotterdam; Prijsvraaginzending ‘Ja toch, niet dan’.
2001 NDP Ontwerp Dierenrestaurant Meander; themarestaurant i.o.v. het Noorder Dierenpark te Emmen. Opgeleverd.
2000 HOO Studie 'Brug Hoorn'; Studie van stationsgebied en ontwerp van een voetgangersbrug over het spoor in Hoorn i.o.v. Architectuurcentrum Hoorn. Tentoongesteld in Architectuurcentrum Hoorn.
2000 MAD Studie 'Bouwdoos Madestein'; ten behoeve van een stedenbouwkundige visie voor 800 luxe woningen i.o.v. de gemeente Den Haag.
2000  YPE Ontwerp Lintbebouwing deelplan 18; 8 koopwoningen in Ypenburg, i.o.v. Rabo Vastgoed bv, Utrecht.
2000  S&F Studie Stad&Fiets; bewaakte fietsenstallingen in het historische centrum van Den Haag i.o.v. de gemeente Den Haag & Stroom HCBK.
2000 TAP Verbouwing Villa Tapijtweg; Den Haag. Opgeleverd.
1999-2000

 GP99/GP00

Organisatie Groepsportretten 1999&2000; opzet, organisatie en selectie van de eerste twee van een reeks groepspresentaties van jonge architecten, i.o.v. het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
1999-2004 GRO Ontwerp Eigenwijswoningen; 25 koop- en huurwoningen in Leidsche Rijn inclusief stedenbouwkundig ontwerp, i.o.v. woningbouw vereniging Portaal, Utrecht. Opgeleverd.
1999  WAT Studie 'Waterwonen'; een drijvende uitbreidingswijk in het kader van Groepsportretten samen met Kirsten van den Berg & Andrew Tang.
1999  CAS Tentoonstelling 'daf+ op locatie'; over eigen werk in galerie Aorta in Utrecht en het CAS in Groningen,
i.o.v. Groepsportretten 1999. In samenwerking met Kirsten van den Berg & Andrew Tang.
1999  HH Studie Happy Houses; over nieuwbouwtypologieën in het kader van Groepsportretten 1999, samen met Kirsten van den Berg & Andrew Tang.
1998/2000  KLIJ Ontwerp tentoonstelling Jos Klijnen, meester van de situatie; oeuvretentoonstelling in Rotterdam en Heerlen, i.o.v het NAi en het Vitruvianum.
1998  NAG Renovatie & inrichting Museum Nagele; renovatie van de St. Isidorus kerk te Nagele, verbouwing tot Museum en inrichting van de permanente tentoonstelling, i.o.v. Stichting Nagele Expositie. I.s.m. Andrew Tang.
1998  GLO Ontwerp tentoonstelling 'Fantastisch Den Haag'; tentoonstelling voor en over Den Haag in het Haags gemeentehuis, in opdracht van de stichting Globe 750.
1998 EUR Prijsvraaginzending ‘Around the block’. Europan V, Travel and proximity;  1e prijs.
1998  CAST Ontwerp & uitvoering tentoonstelling 'Parken en Pleinen'; over openbare ruimte, i.o.v. Cast Tilburg.
1997   Ontwerp tentoonstelling 'It’s new, try it!'; over de invloed van America, i.o.v. het NAi, Rotterdam.
1997   Verbouwing Woonhuis Keizerstraat, Gouda. Opgeleverd.
1996   Prijsvraag ‘Krenten in de Pap’. 3 ontwerpen voor woningen in de binnenstad van Leiden, 1e én 2e prijs
1996-1998 KEK Publicatie ‘Het kant-en-klaarhuis’; onderzoek en publicatie over het catalogushuis, NAi-uitgevers, Rotterdam. In samenwerking met Christian Rapp.
1996   Ontwerp tentoonstelling 'Wohnungsbau in den Niederlanden'; Reizende tentoonstelling in Duitsland, i.o.v. Stimuleringsfonds voor Architectuur.