Limes-symposium;

Limes-symposium; "Eenheid in verscheidenheid"

Tijdens het Limes-symposium 'Eenheid in verscheidenheid' presenteert Catherine Visser de Quickscan Limes aan gedeputeerden van de drie provincies, een aantal wethouders van Limes-gemeentes, de RCE en archeologen en betrokkenen. Stephen Hodes van LAGroup presenteert zijn visie op de marketing-potentie van de Limes. Voorafgaand aan het debat kan het publiek op een speciaal door DaF-architecten gemaakte kaart haar voorkeuren en aandachtsgebieden plakken middels post-its.

 

De kaart laat zien dat een overgroot deel van het publiek de poort voor de Limes kansrijk acht in Utrecht, Nijmegen en op internet.

 

Uitkomst van het debat is: 'De kleinschalige projecten voor de buurt hebben waarde, maar we moeten ook groter kijken. Laten we daarom werken aan een interpretatiekader voor de gehele Limes. Daarmee kan je de volgende urgente vragen adresseren: Hoe zetten we het grote complexe narratief van de Limes voorop? Waar zijn de belangrijkste poorten die toegang geven tot de Limes? Welke unieke ervaringen passend bij de omgeving biedt de Limes straks?

 

Catherine Visser van DaF-architecten maakt in opdracht van het college van rijksadviseurs een Quickscan Limes. De rijksadviseurs bereiden een advies voor over dit kanshebbende UNESCO nominatiedossier. Daarbij richten zij zich op de koppeling tussen ruimtelijke ordening, publieksbereik en archeologische thematisering en bescherming. Is het limes dossier consistent? De Nederlandse Limes Samenwerking bewandelt nu twee paden : publieksbereik en nominatiedossier. De Quickscan brengt dit in beeld middels interviews, terreinbezoek en bureauonderzoek.

 

lees hier de aanbevelingen uit de quickscan

 

vorige / volgende bericht
gerelateerde projecten: