Expo Waterworks (Vivir con Agua) in Mexico City

Expo Waterworks (Vivir con Agua) in Mexico City

20 maart 2012 - De Nederlandse ambassade organiseert in maart en april een conferentie in Mexico City, rondom het thema Water. Als onderdeel daarvan verzorgde Paul van der Voort samen met Catherine Visser de tentoonstelling over Watermanagement als integrale ruimtelijke opgave. Hier worden een aantal recente Nederlandse projecten gepresenteerd waarbij water een belangrijke zo niet leidende factor is en projecten waarin waterbeheersing inventief geintegreerd is.
 
Achterliggende motivatie is het document Watermanagement, a New Approach dat tien jaar geleden verscheen, en de meer recente structuurvisie Randstad 2040: De Groen én Blauwe Randstad. In beide visies wordt een belangrijke verschuiving beschreven van de Nederlanders en hun relatie tot het water. De nadruk ligt niet meer op het veilig scheiden van water en land maar het geven van meer ruimte aan water. Projecten die interessant kunnen zijn: regeneratie van stedelijk water, nieuwe waterlandschappen, nieuwe natuur, ontpoldering, Ruimte voor de Rivier, Wonen op, aan of in het water, etc.

De openingshandeling werd verricht door Laetitia Van Assum, de ambasadeur van Nederland, vergezeld door de directie van de IPN, de grootste technische universiteit van Mexico. Er waren 2 tv ploegen (Canal 11 en Green TV) aanwezig om het congres vast te leggen. De reacties op de tentoonstelling  waren positief en ondanks de heftige aardbeving van deze dag bleef alles ongeschonden.

Dakzij een subsidie van Stimuleringsfonds voor Architectuur (te Rotterdam), zal de expositie het komende jaar op 3 andere locaties te zien zijn:
Mei-jun: UNAM, facultad de architectura, Ciudad de Mexico
Jun-jul: Stadhuis Zapopan, Guadalajara
Sept-oct: Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías", Monterrey

vorige / volgende bericht