Dienstengebouw Gent
  • data
  • tekst

Dienstengebouw Gent

Ten noorden van de binnenstad van Gent ligt de haven, een groot en gesloten territorium met vertakkende havenbekkens en loodsen. In de toekomst worden de Oude dokken, het oudste deel van de haven, herontwikkeld tot woongebied. Daarmee komt de kop van de Rigakaai op een prominente stedelijke plek te liggen. Het Havenbedrijf Gent wil op deze plek een representatief publieksgebouw realiseren waarin tevens de huisvesting van de schipperij moet komen. Als lilliputter tussen infrastructuur en gebouwen van enorme schaal vervult het gebouw drie functies; het fungeert als blikvanger voor de haven, het is representatief voor gasten en is praktisch als huisvesting voor de havendiensten.  Daar bovenop dient het gebouw het duurzame en innovatieve karakter van de haven aanschouwelijk te maken. Dit ontwerp is gemaakt als meervoudige opdracht in het kader van open oproep 18 van de Vlaams Bouwmeester.

Duurzaam icoon

Op de zuidwest hoek van de locatie is een cylindervormig volume geplaatst, passend in een havenomgeving. Deze cylinder is opgetrokken uit een dikke huid gevuld met de materialen uit de haven zoals puin, kolen, boomstammen, ijzererts, aluminium. In het volume zijn 2 snede’s gemaakt, 1 richting de stad: de ingang, en 1 richting de haven: het uitzichtterras. Intern is het programma in 3 delen gesplitst, een vuil deel met kleed-en wasruimtes, een schoon deel met kantine en kantoren en een representatief deel met een multi-functionele zaal op de verdieping. De gevraagde duurzaamheid zit in verschillende onderdelen: een compact ontwerp, een eenvoudige constructie en een low-tech installatie op basis van het havenwater. Een geluidsarme verticale windturbine op het dak levert tegelijkertijd energie en aandacht voor het gebouw. Het resultaat is een gebouw met een sterke sculpturale vorm en een zeer compact volume dat de locatie op een gelaagde manier benut en versterkt. Het gebouw is een icoon voor de haven dat duurzaamheid koppelt aan een sterk beeld.

Kantoren, kleedruimtes, kantine en ontvangstruimte voor de haven

Locatie: Rigakaai, Gent

Opdrachtgever: Havenbedrijf Gent

Ontwerp: 2009

Oppervlak: 300 m2

Programma: kantoor, kantine, kleedruimtes met douches en opslagruimte voor gevaarlijke stoffen.

Bouwsom: € 400.000,-