A2 randweg Eindhoven
  • data
  • tekst

A2 randweg Eindhoven

Snelwegen zijn belangrijke openbare ruimtes waar zeer veel mensen dagelijks gebruik van maken en nog meer mensen in hun dagelijkse omgeving mee in aanraking komen. Dat betekent dat de behoefte aan een eigen vormgeving die naast functionele doelen ook ruimtelijke samenhang, leesbaarheid, de fysieke relatie met de omgeving en een esthetische ervaring moet bewerkstelligen. Het concept voor de randweg Eindhoven is geënt op deze constatering. De randweg is een constellatie van de nationale autosnelwegen A2, A67, A50 en A58, en de parallelbanen die het stedelijk gebied aan weerszijde van de Randweg ontsluiten. Het ontwerp schept een samenhangend geheel waarin de functie van de wegen en de daaruit voortvloeiende relatie met de omgeving en perceptie vanuit de weggebruiker het leitmotiv is. De kluwen die de Randweg Eindhoven is wordt eerst uiteenrafelen in drie verschillende snelheden met ieder een eigen ruimtelijke en visuele ontwerplogica.

 

De middelen waarmee deze beoogde vormgeving gemaakt wordt zijn de kunstwerken, verlichting, geluidsschermen, beplanting, weginrichting, borden en bewegwijziging. Deze elementen zijn zeer heterogeen qua schaal, frequentie en impact en zullen daarom op verschillende wijze worden ingezet. Steeds is hun specifieke context steeds leidend. Aan de ene kant van het spectrum is de overbrugging van het Dommeldal die met ranke hoge betonelementen het landschap onder de snelweg zo ongestoord en licht mogelijk houdt en aan de andere kant het high tech buizenscherm dat de snelle hoofdbaan begeleidt.

 

 

Esthetisch programma van eisen voor het tracé van de A2 Randweg, Eindhoven. In opdracht van VHP. (ontwerpteam Paul Kersten, Mirjam Galjé, Catherine Visser)

Locatie: A2 Eindhoven

Opdrachtgever: Bouwdienst Rijkswaterstaat Noordbrabant

Status: opgeleverd

Ontwerp: 2003

Oplevering: 2010

Programma: 40 kunstwerken, geluidsschermen, keerwanden en inrichtingselementen

Samenwerkingen: in opdracht van VHP

Projectteam: Mirjam Galjé, Paul Kersten, Catherine Visser

Prijzen: Genomineerd voor de designprijs 2010